Totalt økte passasjertallet for BNR med 11,7 prosent i fjor. Det tilsvarer 25.000-30.000 reisende.

— Dette er veldig positivt. Men tallet kunne ha vært enda høyere, sier administrerende direktør Trygve Tønnessen i Bergen-Nordhordland rutelag AS.

BNR tror at flere velger å reise på denne måten fordi de tenker miljø, synes trafikken fra Askøy er for tett, og på grunn av økonomiske hensyn.

Men hvis gratisbussen hadde gått til Nøstet og bussene på Kleppestø kai hadde korrespondert bedre med Snarveien, tror Tønnessen at enda flere kunne ha funnet veien til BNR.

— I 2003 var det over 400.000 reisende på denne strekningen. I fjor hadde vi rundt 255.000. Så totalt har det vært en nedgang i reisende, sier Tønnessen.

BNR overtok linjen 1. april 2005. Passasjertallet har dermed gått ned siden BNR overtok.

BNR henviser til diskusjoner om ”gratis ferger” som prøveprosjekt i Norge for å se effekten og om slike tiltak ville gitt avkastning i form av økt kollektivbruk.

Snarveien hadde vært perfekt for et slikt prøveprosjekt. Da hadde vi ikke bare økt til 400.000 reisende, men kanskje dobbelt så mange som det også, sier Tønnessen.

I 2009 håper han på enda bedre tall.