Gruppen er bekymret over at voldelige grupperinger tilknyttet høyresiden i Bolivia har okkupert flere offentlige institusjoner og bygninger i landet.

— Disse gruppene forsøker å styrte den folkevalgte presidenten Evo Morales. For å fokusere på den eskalerende voldssituasjonen i Bolivia foretar vi i dag en symbolsk okkupasjon av Rådhuset, sier Fjørtoft.

Gruppen forsøkte først å ta seg inn i Rådhuset, men ble pent nødt til å holde sin appell - med kamprop på norsk og spansk - utenfor hovedinngangen. De krever at både Bergen kommune og den norske regjeringen erklærer sin støtte til den bolivianske regjeringen.

Ordfører Gunnar Bakke fikk med seg opptrinnet på sin vei til bydelsbesøk i Åsane. Da «okkupasjonen» var over, fikk demonstrantene møte bystyrepolitikerne Oddny Miljeteig (SV), Ruth Grung (Ap) og Harald Victor Hove (H).

— De kunne ikke love noen støtteerklæring, men skulle i alle fall ta saken opp i bystyret, sier Fjørtoft.

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) er en partipolitisk uavhengig solidaritetsorganisasjon. «Vi jobber for å spre informasjon om forholdene i Latin-Amerika og støtter de som jobber for en bedre fremtid på kontinentet,» heter det på gruppens hjemmeside.

ERLEND LANGELAND HAUGEN
ERLEND LANGELAND HAUGEN