KARI PEDERSEN

Ledelsen hadde foreslått et budsjett med 147 millioner kroner i minus. På et styremøte i går ettermiddag ble budsjettet godkjent med en minus på 130 millioner kroner. De resterende 17 millioner vil styret at ledelsen skal vurdere å spare inn.

— Er det mulig?

— Vi vil følge nøye med i månedene fremover og lytte godt til administrasjonens vurdering av situasjonen, sier styreleder Finn Strand til Bergens Tidende.

Helsemyndighetene krever at sykehusene må drive i balanse i 2005. Finn Strand tror likevel at Helse Bergen vil få lov å drive med underskudd ett år til.

— Både Helse Vest og departementet vil nok akseptere at vi bruker ett år til på å bringe budsjettet i balanse på en forsvarlig måte, sier Strand.

Helse Bergen vil effektivisere driften med 3,8 prosent i år. I tillegg kommer styrets pålegg om ytterligere 17 millioner kroner i innsparinger.

I fjor effektiviserte Helse Bergen 2,1 prosent. De ansattes representanter i styret foreslo i går å holde effektiviseringskravet på nivå med fjoråret. Det ville i så fall gitt et underskudd på ca. 200 millioner kroner.