Grieg-konsernetsårsrapport som ble lagt frem onsdag viser driftsresultatet ble nær tredoblet fra2009 til 2010 og endte med et overskudd på 321 millioner kroner.

Shipping-opptur

«Økningenfølger hovedsakelig av forbedret resultat i konsernets shippingvirksomhet», skriver selskapet i en pressemelding.

2009var imidlertid et relativt sett dårlig år for Grieg, med et driftsresultat på"bare" 119 millioner. Fremdeles er det et godt stykke igjen tilresultatnivået fra gullåret 2007 da driftsoverskuddet var på hele 800 millionerkroner.

Laksefest

Itillegg til shipping har rekordhøye laksepriser bidratt til at kraftig byks iomsetningen til Grieg Seafood. Det børsnoterte selskapet, hvor Grieg-gruppeneier 49 prosent, firedoblet resultat fra året før, og endte til slutt med etdriftsoverskudd 638 millioner i 2010. Det er ny rekord for selskapet.

Inkluderttallene for Grieg Seafood økte konsernets omsetning fra 6,1 milliarder i 2009til 7,5 milliarder i 2010.