— I en ekstraordinær generalforsamling har borettslaget besluttet at dersom kommunen anker, vil vi motanke de punktene vi ikke fikk medhold i i tingretten, sier advokat Eivind Pundsnes i Advokatfirmaet Kyrre.

Han representerer borettslaget og beboerne i Ladegårdsgaten 64–76.

— For kommunen kan det bety at de må betale ytterligere 50 millioner kroner i erstatning, legger han til.

Samtidig fremholder Pundsnes at de er åpne for dialog med kommunen.

— Det har vi vært hele tiden. Dermed er det gledelig at også byrådet nå åpner for dialog, sier han.

Hva denne dialogen kan føre til vil han ikke spekulere i.

— Hva en minnelig løsning vil innebære, er for tidlig å si noe om. Først må vi etablere dialogen, understreker han.

- Ta vare på innbyggerne

Da kommunen varslet at de ville anke saken, varslet de også at de ville dekke bokostnadene for beboerne.

Oddny Miljeteig, gruppeleder i Bergen SV, mener det er bra at kommunen tar delvis ansvar. Samtidig mener hun kommunen burde ha tatt bedre vare på sine innbyggere.

— Det er ingen ting som er så dramatisk som å få hjemmet sitt smadret, sier hun.

— Det er bra at byrådet vil hjelpe beboerne med de ekstra husleiekostnadene. Samtidig synes jeg ikke kommunen skal oppføre seg som en advokat, men som en kommune, sier hun.

Med det mener hun at kommunen burde ha godtatt tingrettens avgjørelse og fått saken ut av verden.

Den oppfatningen deles ikke av byrådsleder Monica Mæland (H).

— Vi tar vare på våre innbyggere ved å hjelpe dem med de ekstrautgiftene denne saken medfører. Samtidig må vi ta hensyn til sakens juridiske sider, forklarer byrådslederen.

Hun peker på kommuneadvokatens entydige råd om å anke saken.

— Dette handler om muligheten for at denne saken skal danne presedens, understreker hun.

Hatlestad-paralleller

Nettopp presedensen er også Miljeteig opptatt av.

— Se på Hatlestad-saken. Der viste kommunen et veldig humant ansikt fra første stund. Kommunen stilte opp uten juridisk ansvar, sier hun.

Hun trekker frem et annet eksempel:

— Det samme skjedde med barnehjemserstatningene. Selv om ting i den saken strengt tatt var foreldet, tok kommunen ansvar. Det finnes eksempler på at Bergen kommune har inntatt et humant perspektiv. Det mener jeg burde gjøres i denne saken også, sier Miljeteig.

Også Mæland er opptatt av at kommunen skal vise sin humane side.

— I denne saken, som i Giardia-saken og Hatlestad-saken, foretar vi utbetalinger uten å ta stilling til skyldspørsmålet.

Parallelt med ankesaken skal partene nå sette seg ved forhandlingsbordet for å se på mulighetene for et forlik.

— Hva forhandlingene skal gå i, kan jeg ikke forskuttere. Men vi signaliserer et ønske om å finne en minnelig løsning, sier hun.

Mæland avviser ikke en løsning som minner om Hatlestad-saken, hvor kommunen kjøpte ut boligene.

— Men det er ikke riktig av meg å drive politisk synsing rundt forhandlingene. Partene må sette seg ned og diskutere hva som er mulig. Jeg forventer en god prosess, og oppmuntrer partene til å sette seg rundt bordet så fort som mulig.