Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sier fylkeskommunen mangler 90 millioner kroner til driften neste år. Det nytter ikke med ostehøvel. Fylkesrådmannen forslår større strukturendringer som gir rasjonaliseringsgevinst, men som ikke i samme grad rammer brukerne.

På skolebudsjettet som tar størstedelen av fylkeskommunens budsjett på 3,3 mrd. kroner foreslår fylkesrådmannen:

  • Nedlegging av Osterøy vidaregåande skule og Manger folkehøgskule.
  • Trebåtbyggerlinjen i Jondal legges ned, sammen med skolefilialen i Vaksdal.
  • 12 videregående skoler i slås sammen til seks, som medfører innsparinger på administrasjon.
  • USA-klassen ved Øystese gymnas legges ned.
  • Voksenopplæringen kuttes med fra 22 til 18 klasser.
  • Spesialundervisning for svakeste elevene bygges ned ved at de bare unntaksvis kan få et femte undervisningsår på videregående skole.

På samferdselssektoren er nok takstøkningen på fem prosent det som kommer til å merkes best. Økningen skal gjelde fra nyttår og kommer bare et halv år etter at takstene økte forrige gang, og vil ganske sikkert merkes på passasjertallene. Men kuttene står i kø også her.

  • Fylkeskommunens bevilgning til det utvidede busstilbudet til Sandsli halveres. Dermed er det bare penger fram til sommeren.
  • Transportordningen for funksjonshemmede får mindre penger til neste år. Dermed må det holdes igjen på inntak av nye brukere.
  • Vinterruten med snøggbåt på Hardangerfjorden avvikles. Her blir det kun sommerrute.

Men fylkesrådmannen vil videreføre ordningen med studentkort og ungdomskort, selv om den første ordningen koster fylkeskommunen mellom fem og seks millioner kroner utover bidraget fra staten.