SVs representant i samferdselsutvalget, Tom Skauge, er opprørt over fylkesrådmannens forslag for økte busspriser.

— Jeg er svært, svært overrasket over dette. Det virker som at fylkeskommunen har glemt hvorfor de fikk ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen. Det var at andelen som reiste kollektivt skulle opp, ikke ned.

I dag la fylkesrådmann Rune Haugsdal frem forslaget for fylkesbudsjettet for 2015.

Blant tingene han foreslår er en kraftig økning på billettakstene (se hele forslaget i faktaboksen i bunn av saken).

Bergen bør overta

Skauge sier fylkeskommunen har gjort mye bra når det gjelder bybaneutbygging, og opprettelsen av Skyss. Men på punktet som omhandler pris, mener han fylket har havarert.

— Går dette gjennom så er det så alvorlig at ansvarlige politikere i fylket og i Stortinget bør vurdere om ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen bør føres tilbake til bergenspolitikerne. De vil politisk sett måtte stå til ansvar for en så uansvarlig prisøkning på en helt annen måte.

Tusen-kroners-økning

Fylkesrådmann Haugsdal foreslår at politikerne på fylket øker prisen på månedskort fra 690 til 780 kroner.

For busspendlerne betyr det en årlig økning på 1080 kroner.

Haugsdal begrunner økningen med at «de har et stort ressursbehov i samferdselsessektoren». Inntektene har nemlig ligget lavere enn det som ble budsjettert for 2014.

I en pressemelding uttaler han følgende:

— Prisen på periodekort har vore uendra sidan 1. februar 2013. For dei som reiser ofte vil det framleis løna seg å kjøpa periodekort. Reiser du fram og tilbake 20 dagar i månaden i Sone Bergen (og andre minstetakstsoner), vil enkeltreisa kosta deg kr 19,50, seier fylkesrådmann Rune Haugsdal.

- Helt uaktuelt

Forslaget møter motbør fra opposisjonspolitikere.

— Det er helt uaktuelt for KrF å gå med på en slik prisøkning på månedskort for de kollektivreisende. Fylkesmannen argumenterer med at prisen har vært uendret siden i fjor, men skrur opp prisen langt mer enn vanlig prisstigning skulle tilsi. Det er en retorikk vi håper at ikke de andre partiene går på, sier gruppeleder Torill Selsvol Nyborg (KrF).

Hennes partikollega, Pål Kårbø som sitter i samferdselsutvalget, er spent på om posisjonspartiene V, Frp og H presser dette gjennom.

— Jeg håper flertallspartiene denne høsten viser seg å være mer villig til å sette seg ned og snakke med KrF om budsjettet enn de har gjort de siste årene. Høyre, Frp og Venstre må huske på at de har et svært tynt flertall, som fort kan ryke neste år. Vi forventer at de før fylkestingsvalget neste år viser om de er interessert i å få til et ordentlig samarbeid med KrF, sier Kårbø.

Kan endres

Fylkesrådmann Rune Haugsdal sitt forslag går dermed lenger i å øke billettprisene, enn hva fylkespolitikerne foreslo for snart to uker siden. Da vedtok nemlig fylkesutvalget følgende prisøkninger:

  • enkeltbillett voksen: 35 kroner (+4 kroner)
  • enkeltbillett barn/honnør: 18 kroner (+2 kroner)
  • 30 dagers billett, voksen: 730 kroner (+40 kroner)
  • 30 dagers ungdomsbillett: 330 kroner (+20 kroner)

Tror det går greit

Leder for samferdselsutvalget, Gustav Bahus (Frp), tror økningen baserer seg på det etterslepet som er oppdaget i denne sektoren.

— Jeg vil tro at politikerne vil gå for det som administrasjonen har regnet seg frem til. Men jeg kan ikke konkludere på vegne av partiet ennå. Dette er ikke behandlet i gruppen ennå.

- Får dere flere folk til å ta bussen med 100 kroner dyrere månedskort?

— Hvis tilbudet er godt nok, tror jeg ikke prisen betyr så fryktelig mye. Men da må tilbudet være godt.

Dårlig for klima

Skauge i SV minner om at stortingspartiene har vedtatt et klimaforlik hvor det slås fast at kollektivtilbudet må forbedres.

— Samtidig vil dette redusere effektene av en køprising i Bergen. Skal disse tingene virke i samme retning, må det være attraktivt å flytte seg fra en bil som blir dyrere, til en billigere buss.

I sin pressemelding tirsdag formiddag sier fylkesrådmannen samtidig at den varslede enhetstaksten, som skal gi lik pris for bussreiser i hele fylket, bør utsettes.

Denne enhetstaksten ble vedtatt at fylkespolitikerne i juni, og siden trukket tilbake.

Dagens inndeling av sonene videreføres i 2015, og deretter skal det legges frem en ny sak om hvordan sonene i fylket skal fordeles i løpet av 2015.