Offisielt er det ingen ledende politikere som vil si at man er villig til å droppe prosjektet.

— Prosjektet er en hellig ku, sier en sentral politiker.

Tommelen ned

Men underhånden er det stor skepsis til at kommunen skal bruke nærmere 300 millioner kroner til nytt kontorbygg og brannstasjon.

Skepsisen er ikke blitt mindre av at fylkesmannen i går sendte bybudsjettet i retur fordi investeringsbudsjettet er for høyt.

I en situasjon der kommunen ikke har nok penger til skolebygg og sykehjem, blir det svært vanskelig å argumentere for de store investeringene i et svært dyrt signalbygg på Nygårdstangen.

Etter det Bergens Tidende kjenner til, letes det nå etter mulige billigere alternativer. BT vet at sentrale politikere i Arbeiderpartiet vurderer Jekteviken. Også Grønneviksøren er inne i bildet.

Tvilsom finansiering

Skepsisen har mot den nye brannstasjonen har vært økende helt siden byrådet foreslo å dekke deler av regningen med å legge et kontorbygg på tomten. Vann- og avløpsseksjonen skal flytte inn i bygget. Regningen betales med vann- og avløpsgebyrene. Problemet er at lokalene blir dobbelt så dyre som de seksjonen har i dag.

Og vann- og avløpsseksjonen vil ikke flytte. En egen brukergruppe gikk i fjor mot flytting før regningen var kjent. Begrunnelsen var at de nye lokalene ble for små til å samle hele seksjonen. Dessuten er der ikke parkeringsplasser, noe som trengs i en avdeling der de ansatte hele tiden rykker ut på oppdrag.

Disse opplysningen er underslått i saksutredningen fra byrådet.

Prestisjetap

Både Høyre, Frp og RV har gått mot kontorbygget, fordi regningen betales over vann- og avløpsgebyret. Mye tyder på at den delen av bygget blir politisk umulig å bygge, uansett. Det vil føre til at brannstasjonen blir enda dyrere, fordi alle tomtekostnader og utgifter til infrastruktur belastes brannstasjonen alene. Tilleggsregningen blir 30 millioner kroner. Den endelige regningen på ny brannstasjon uten kontorbygg blir dermed nærmere 240 millioner kroner.

To argumenter taler mot å droppe brannstasjonen nå. 80 års ørkenvandring skulle lede Bergen Brannvesen til det forjettede land på Nygårdstangen. Blir planene droppet, er det et enormt prestisjenederlag, ikke bare for byrådet, men for hele det politiske systemet.

Gulating lagmannsrett skal reise et nytt bygg på deler av den tomten som brannstasjonen i dag disponerer i Rådhuskvartalet. Skal bygget kunne reises, må brannstasjonen flytte. I opsjonsavtalen som Gulating har inngått med kommunen er det forutsatt utflytting alt til neste år. Skulle brannstasjonen på Nygårdstangen bli stoppet, er det svært lite sannsynlig at et nytt og billigere prosjekt kan stampes opp av jorden slik at det kan stå klart i løpet av 2004.