Økende graving kan skape problemer for den eldre bygningsmassen i de største byene. I Bergen startet mandag en rettssak som 70 beboere har anlagt mot kommunen.

Beboerne i en bygård i Ladegårdsgaten i Bergen har gått til sak mot Bergen kommune etter at gården de bor i, har fått store setningsskader.

Dette skyldes graving av en tunnel som kommunen utførte på slutten av 1990-årene, hevdet beboernes prosessfullmektig, advokat Eivind Pundsnes da rettssaken startet mandag.

Avviser ansvar Bergen kommune avviser ansvar for skadene, og hevder at det var problemer med grunnen allerede da bygget ble oppført rundt 1920.

Mange av beboerne hadde møtt opp da rettssaken startet i Bergen byrett mandag. De risikerer å tape alt de eier hvis de taper saken mot kommunen.

Beboerne støtter sin sak blant annet på en rapport fra selskapet Multiconsult der det går fram at skadene på bygningen skyldes tunnelgravingen. Under rettssaken vil det bli ført sakkyndige vitner. Det er satt av fire uker til saken.

Farlig graving Det er ikke uvanlig at det oppstår skader i forbindelse med gravearbeider. Vanligvis er det mulig for eierne av eiendommer som blir skadd å få erstatning fra den som utfører arbeidet eller hans forsikringsselskap. Men det forutsetter påvisning av sammenheng mellom arbeidet og skaden.

Utredningssjef Dag Refling i Huseiernes Landsforbund sier at økende graving er et problem, særlig i de største byene her i landet.

— Mange byområder vil ha veier og jernbane i tunneler, nybygg skal ha parkeringskjellere og det graves for framføring av vann og avløp, fjernvarme og digitale nett. Samlet blir dette en ganske voldsom aktivitet som påvirker grunnvannstanden. Det går gjerne lang tid før en ser skaden.

Synker i Oslo Refling forteller at Oslo sentrum er særlig utsatt fordi mange av de gamle gårdene er bygget på treflåter nede i grunnen. Så lenge disse flåtene får ligge i fred, går det bra. Men hvis graving fører til at de tilføres oksygen begynner de å råtne og huset synker.

— Det verste er bygårder som delvis er bygget på fjell og delvis på flåte. En slik bygård måtte rives, forteller Refling som kan vise til flere eksempler på at grunnen under deler av hovedstaden er i bevegelse.

Kommunalt ansvar Refling forteller at Huseiernes Landsforbund har tatt opp problemet med graving, grunnvann og skader på bygårder med Oslo kommune.

Kommunen hadde tidligere en geoteknisk avdeling som overvåket grunnvannet. Det gjøres ikke lenger, men kommunen har i møter vist positiv vilje til å følge bedre med på utviklingen.

— Det er veldig mange som er interessert i å grave. Kommunen som fellesskapets organ må inn her og holde styring på det som skjer. Kommunen må ta et ansvar for at problemet i hvert fall ikke øker i omfang, sier Refling.