Det går frem av den første forskerrapporten fra Senter for Krisepsykologi.

Med i undersøkelsen er 67 foreldre, 36 søsken, 2 partnere og 77 venner som mistet noen i massakren 22. juli 2011. Dette er den første av tre undersøkelser, og svarene ble innhentet i januar, halvannet år etter terrorangrepet.

Tre firedeler av de spurte svarte at de fremdeles strevde med sorgen. Av foreldrene rapporterer hele åtte av ti av de sliter med søvn, angst og depresjon, men også søsken (70 prosent) og venner (60 prosent) opplever dette.

Nytt om venner

Forskningsleder Kari Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi AS i Bergen er mest overrasket over at så mange av ofrenes venner er preget av opplevelsene, såpass lenge etterpå.

— Vi har ikke tidligere studert hvordan venner reagerer på slike dramatiske hendelser, så for oss er dette nye tall. Vi vet at nære familiemedlemmer kan oppleve posttraumatisk stress. Det er mindre vanlig når noen dør naturlig. Men for dem som sto nær ofrene på Utøya er det forståelig. Mange av dem snakket med ofrene på telefon eller fulgte med på Facebook mens dramaet utspilte seg. I ettertid har de gjenopplevd dette traumet gjennom mediedekningen og rettssaken. Måten dødsfallene skjedde på, kombinert ofrenes unge alder og at dette var nære relasjoner har trolig også bidratt til at så mange sliter med sorgen.

— Terroren har dominert mediene i Norge i flere runder etter hendelsene. Har dette forsterket plagene for de pårørende?

— For dem som står nært ofrene kan slike gjentakelser være plagsomme. Bildene henger sammen med sterke forestillinger om hvordan deres kjære opplevde terroren.

Trengte hjelp

Etter Oslo-terroren fikk pårørende oppnevnt en kontaktperson som skulle koordinere hjelpeapparatet. To tredeler av foreldrene og halvparten av søsknene oppgir å ha fått hjelp via sin kontaktperson.

Mange har fått hjelp via fastlegen eller skolehelsetjenesten. Over 90 prosent av foreldrene og nær 80 prosent av søsken følte behov for slik hjelp.

Det gjorde også nesten 70 prosent av vennene, men disse var ikke omfattet av tilbudet om utstrekkende hjelp, hjelp som ble tilbudt uten at de hadde bedt om det.

- Husk på vennene

- Burde de fått slik utstrekkende hjelp?

— Når det fins nære venner og kanskje en kjæreste, som familien peker ut, burde de også være omfattet av slik utstrekkende hjelp. Ellers er jeg veldig fornøyd med at Helse-Norge landet på denne løsningen. Tilbudet om hjelp og støtte bør gjentas, for i den første kaotiske fasen vil mange si at nei, takk, vi klarer oss selv, sier Dyregrov.

Forskerne ved Senter for krisepsykologi skal følge gruppen av pårørende og venner videre. Den neste undersøkelsen finner sted i oktober/november i år, mens tredje og siste del skal gjennomføres i oktober/november neste år.