Forskere ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen har forsket på langtidsvirkningen av oljesøl. Allerede på 1980-tallet var forskerne engasjert for å vurdere skader på livet langs kysten.

I årene etter at det brasilianske skipet «Mercantil Marica» forliste ytterst i Sognefjorden og slapp ut 340 tonn tungolje og 60 tonn diesel, var forskerne i sving. Erfaringene derfra og andre oljesølulykker kan kort oppsummeres slik:

  • Oljen gjør stor skade på dyre— og plantelivet i strandsonen.
  • Mest utsatt er sjøfugl som dør både av oljeforgiftning, ved drukning og at de fryser i hjel når olje ødelegger isolasjonsevnen i fjærdrakten.
  • Flere plante- og dyrearter forsvant og det tar mange år før de kommer tilbake.
  • Bløtbunnfjæren (der sand og mudder dominerer) var mest utsatt. Oljen trenger dypt ned i bløtbunnfjæren og det kan piple olje i mange tiår.
  • Hardbunnfjæren (svaberg og store steiner) er minst sårbare for oljesøl.
  • I områder med mye bølger, vaskes oljen raskere bort enn i mer smulere farvann.
  • Oljen brytes senere ned i kulde enn i mildvær.Verst for sjøfuglene

Førsteamanuensis Kjersti Sjøtun ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen sier at det også ved dette oljesølet er mest dramatisk for sjøfuglene.

– Det gir grunn til bekymring fordi bestanden av mange sjøfuglarter er sterkt redusert de siste årene. Oljesølet vi nå opplever på og ved Fedje, gjør store innhogg i sjøfuglbestanden. Ellers er mink, oter og tang i fjæren, rur, snegler, skjell og andre organismer ille ute. Opprenskningen, kanskje med høytrykksspyling og bruk av steam, fjerner oljen. Men renskingen gjør i mange tilfeller mer skade enn oljen. Dermed ikke sagt at oljen ikke bør fjernes. Både estetiske og bruksmessige hensyn tilsier at oljen må fjernes, sier Sjøtun.

Raskere på Fedje

– I tangskogen er det mye liv som gir mat for mange sjøfuglarter. Tangen blir borte som følge av oljen og opprenskningen. Men den etablerer seg raskt igjen. Blæretangen er gjerne først tilbake, noe senere kommer grisetangen. Vi regner med at det etter 10 år er lite spor av skadene, sier Sjøtun.

– På utsiden av Fedje vil det gå raskere å fjerne sporene av oljen enn innen i fjordene. Mye bølger gir en mye større utvasking enn i smulere farvann. Det er også gunstig at temperaturen er så høy for årstiden. Oljen brytes sannsynligvis raskere ned nå enn hva tilfellet var etter forliset av «Rocknes». Da var det betydelig kaldere, sier Kjersti Sjøtun.