• Det er en myte at det bare er kvinner som blir benskjøre.

Det sier Sveinung Horgen.

Den 53 år gamle renovasjonsarbeideren vet hva han snakker om.

Han har levd med smerter i hele kroppen i flere tiår. Han gikk til den ene undersøkelsen etter den andre uten at legene forsto hva som feilte han .

Inntil han ved en tilfeldighet fikk målt benmassen i skjelettet.

— Målingen viste at jeg hadde bentetthet på linje med en 80 år gammel dame, forteller Horgen.

Benskjørhet eller osteoporose er tradisjonelt blitt definert som en kvinnesykdom Den slår i regelen ut etter overgangsalderen når produksjonen av kjønnshormonet østrogen opphører.

Sveinung Horgen ønsker at søkelyset blir satt på det faktum at også mange menn kan bli rammet av sykdommen.

— At vi menn kan bli benskjøre blir ofte fortiet blant ekspertene, påstår han.

Horgen fikk diagnosen på smertene sine fordi han var med i den store helseundersøkelsen i Hordaland for årskullene mellom 48 og 50 år i 1999.

Bentettheten fikk han målt på Revmatologisk avdeling på Haukeland sykehus.

- Ingen informasjon

— Jeg fikk overhodet ingen informasjon om hvordan jeg skulle forholde meg til sykdommen min da jeg fikk vite resultatet av testen. Et databilde av skjelettet mitt som jeg skulle vise fastlegen min, var alt jeg fikk med derfra.

— Men legen min måtte innrømme at han ikke forsto så mye av bildet. Han har imidlertid hjulpet meg så godt han har kunnet, sier han.

Selv har han aldri møtt andre menn med samme diagnose. Han har heller aldri klart å finne hva som er årsaken til at han er benskjør.

— Men jeg vet at andre familiemedlemmer lider av sykdommen, sier han.

— Jeg har vært sykemeldt i lange perioder, gått ut og inn av sykehus for undersøkelser og måtte bruke mye medisiner for å døyve smertene. Håndleddsbrudd og andre benbrudd har han også hatt.

I mange år sto han bak på bossbilene og lempet dokagger og boss-spann. Han har også mange års erfaring som sjåfør.

— Det var hardt arbeid og vanskelig for meg som var plaget av smertene, sier han.

Etter sykdommen ble oppdaget, fikk han heldigvis skiftet jobb. Nå jobber han på sentralbordet i BIR.

Vet mindre om menn

— Ekspertene har mindre kunnskaper om hvorfor menn får osteoporose enn hvorfor kvinner blir syke.

Det sier professor Jan Falch til BT. Han er tilknyttet informasjonssenteret for osteoporose ved Aker universitetssykehus.

Han understreker at generelt er det ingen tvil om at benskjørhet er en «gammelmannssykdom» som ramme begge kjønn.

— Blir vi bare gamle nok, blir vi benskjøre alle i hop, sier Falch som presiserer at det fremdeles er mange gåter å løse rundt den usynlige folkesykdommen.

Legene regner at mens en av to eldre kvinner her til lands blir benskjøre, vil en av fem menn få sykdommen når de blir gamle.

— Hva som er årsaken til at menn blir syke, har vi ennå ikke så mye kunnskap som ønskelig om. Men i en del tilfeller er det andre sykdommer som pasienten lider av som har utløst osteoporosen.

— Men jeg har mange mannlige og også noen kvinnelige pasienter hvor det har vært umulig å finne ut hvorfor de er blitt benskjøre, sier han.

Falch opplyser at sykdommen forebygges på samme måte hos begge kjønn.

— Det gjelder å tilføre kroppen tilstrekkelig med kalk og D-vitaminer. Fysisk aktivitet er også bra. Dessuten kan benskjørhet utvikles ved undervekt, opplyser Falch.

SMERTER: Sveinung Horgen har levd med smerter i hele kroppen i flere tiår. Målinger viser at han lider av osteoperose, eller benskjørhet. <br/>Foto: MARITA AAREKOL