For hytter for øvrig gjelder et gradert system ned til 25 prosent av standard gebyr. Hytter på Byfjellene slipper gebyr.

..utvidet skjenketid for brennevin fra klokken 13.00 til 02.00 fredag, lørdag og dagen før offentlige helligdager. På øvrige dager er skjenketiden for brennevin fra 13.00 til 01.00. På 17. mai og under Festpillene er det lov å skjenke brennevin fra kokken 08.00.

...å legge et nytt svømmeanlegg til Nygårdstangen. Bystyret avviste så langt byrådets forslag om å legge anlegget til Nymark, men åpnet for en endelig behandling av saken innen 1. september, slik at byrådet får mulighet til å utrede Nymarks-alternativet bedre.

..omregulering av deler av godsterminaltomten i Indre Arna for å gi mulighet for Køff å bygge et større engroslager på tomten. Vedtaket ble gjort mot stemmene til RV og SV.

..å gjennomføre et forsøk der kommunen får ansvaret for deler av kulturminnevernet som til nå har ligget hos fylkeskonservatoren. RV og SV stemte mot fordi flertallet i bystyret har gått inn for å bygge ned byantikvarens kontor.

..retningslinjer for innbyggerinitiativ som innebærer at et utvidet forretningsutvalg skal bestemme om saker der mer enn 300 bergensere har krevd en sak opp for bystyret, faktisk kommer opp som sak. I henhold til retningslinjene kan saker ikke tas opp dersom de har vært behandlet i samme bystyreperiode tidligere. RV og SV mener dette strider mot forskriftene i kommuneloven og varslet at de ville kreve lovlighetskontroll av vedtaket.

..å anmode bystyret om å behandle biblioteksstrukturen på ny. Vedtaket er en halv seier for aksjonen som kjemper for biblioteket på Laksevåg. Dette ble vedtatt etter bystyrets budsjettvedtak, men får nå en ny sjanse.

..å støtte bompengeinnkreving for å finansiere E39 fra Svegatjørn til Rådal. Det foreslås forhåndsinnkreving av bompenger på fergene, og etterskuddsvis innkreving av bompenger på den opprinnelige traseen mellom Bergen og Os, på den nye traseen og på veien via Søfteland/Lysefjorden/Fanafjell.