«Nasibova får prisen for sin modige og urokkelige innsats for en fri og uavhengig presse. Med fare for egen sikkerhet rappporterer hun om maktmisbruk, menneskerettsovergrep og korrupsjon i den isolerte og autonome republikken Nakhitsjevan, som er en del av Aserbajdsjan».

— En viktig og riktig pris for hennes utrettelige kamp for å fortelle hva som foregår, sier Berit Nising Lindeman, rådgiver og informasjonsleder i Den Norske Helsingforskomitéen.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

Tårer

Hun forteller om brutale forhold i den avsidesliggende republikken.

— Prisvinnerens datter ble syk. Da det ble kjent at en sykepleier hadde tatt blodprøver av henne, ble hun sparket, forteller Nising Lindemann.

Hun var rørt til tårer da hun tok ordet hos Raftostiftelsen i formiddag.

— Prisen er så fortjent.

Rafto-prisen ble mottatt med stor begeistring hos 40-åringen Nasibova.

— Hun håper prisen vil fungere som en beskyttelse mot overgrep fra lokale myndigheter. Hun var også svært glad for at hun nå kunne vise barna sine at arbeidet blir satt pris på i omverdenen. Hittil har de bare sett at hun er blitt trakassert og banket opp, sier Martin Paulsen.

Samtale brutt Paulsen er medlem av priskomiteen i Rafto-stiftelsen, og som forsker med russisk språk som arbeidsfelt var det han som overbrakte beskjeden om at hun hadde fått prisen.

— Det ble stor glede i hjemmet. Hun satte umåtelig stor pris på å få den. Hun hadde hørt om Rafto-prisen fordi hun kjente til at Shirin Ebadi fra Iran fikk den i 2001, forteller Paulsen.

Beskjeden ble overbrakt på en dårlig telefonlinje, og samtalen ble plutselig brutt.

— Det ser vi i sammenheng med at telefonen hennes blir overvåket, sier Paulsen.

Ombudsmann

Nasibova er korrespondent for det uavhengige aserbajdsjanske informasjonsbyrået Turan og for Radio Free Europe/Radio Liberty. Hun leder også menneskerettighetsorganisasjonen Democracy and NGO's (Non Governmental Organisation) Development Resource Center.

— I mangel på andre uavhengige institusjoner er Nasibova nærmest blitt en ombudsperson som lokalbefolkningen henvender seg til for å bli hørt, lyder det i bergunnelsen fra Raftostiftelsen.

Autoritær Ilham Alijev overtok som president i Aserbajdsjan etter sin far i 2003, og har ført regimet i en stadig mer autoritær retning, ifølge Raftostiftelsen.

— Opposisjonen er marginalisert og antallet uavhengige medier er kraftig redusert. Myndighetene legger begrensninger på opplag og distribusjon av aviser, og har monopol på etermediene. Forsøk på kritikk av myndighetene blir møtt med trusler, vold og arrestasjoner, skriver styreleder Arne Liljedahl Lynngård.

Journalister som skriver om korrupsjon og maktmisbruk risikerer å bli fengslet på grunnlag av falske anklager.

Raftoprisen deles ut søndag 1. november på Den Nationale Scene i Bergen.

Saken oppdateres.

- Familiebedrift - Aserbajdsjan styres av et familiedynasti. Vi kan kalle det en familiebedrift, sier informasjonsleder i Helsingforskomiteen, Berit Lindeman. Hun har møtt Nasibova i Nakhitsjevan.

Hun forteller at enklaven styres av en president med nære familiebånd til president Alijev i Aserbajdsjan.

— Landet har store naturressurser. Mange store selskaper, blant dem Statoil, deltar i utvinningen av de rike oljeforekomstene. Men rikdommen kontrolleres av presidenten, hans familie og nærmeste krets. Store deler av folket lever i fattigdom og ser lite til oljerikdommen, sier Lindeman.

Hun mener både store selskaper som driver i landet og europeiske land må presse på for å styrke menneskerettighetene i landet. Norge er likevel et av landene som har vært flinkest til å protestere mot overgrep, og har høy status blant dem som arbeider for menneskerettigheter, sier hun.

Andre prisvinnere:

ELIN ELVSÅS