HEIDI RYSTE

KRISTIN JANSEN

Høsten 2004: En 26-åring fra Bergen blir siktet for seksuelle overgrep mot to 13 år gamle jenter. Han skal ha fått kontakt med jentene på nettet, og med falskt navn og alder lurt dem til å treffe ham. Han skal også ha tatt nakenbilder av barna og lagt dem ut på nettet. Senere blir siktelsen utvidet til å gjelde overgrep mot fem mindreårige.

Nesten to år senere venter ofre og foreldre fremdeles på at statsadvokaten skal ta ut tiltale i saken.

— Skyldige går fri

I Hordaland tar det i gjennomsnitt 220 dager fra en sedelighetssak blir anmeldt, til det blir tatt ut tiltale. Til sammenlikning tar den samme prosessen bare 80 dager når det dreier seg om voldssaker.

Line Hvidtsten Ingebrigtsen er bistandsadvokat for de to jentene, som har ventet i nesten to år på at påtalemyndigheten skal sette punktum for overgrepsetterforskningen. Advokaten mener denne saken slett ikke er unik. Det mange eksempler på at etterforskningen av sedelighetssaker tar flere år - og den lange ventetiden truer rettssikkerheten til ofrene, mener advokaten.

— Når vitnene må vente i år før de forklarer seg i retten, øker sjansen for at de glemmer. Dermed øker også sjansen for at skyldige overgripere blir frifunnet, sier Ingebrigtsen.

— I tillegg er belastningen for ofrene svært stor. Min klient strever med konsentrasjonsvansker på skolen og klarer ikke å komme videre.

Lang liste

Det finnes flere eksempler på at Hordaland politidistrikt har brukt måneder og år på å treffe påtaleavgjørelser i overgrepssaker:

n Mann (28) siktet for seksuelle overgrep mot fem jenter. Saken ble anmeldt høsten 2004. Statsadvokaten har ennå ikke tatt ut tiltale.

n Far (41) tiltalt for seksuell omgang med sin da åtte år gamle datter. Saken ble anmeldt sommeren 2003. Først i august kommer saken opp i Bergen tingrett.

n Psykolog (34) tiltalt for voldtekt av 25 år gammel kvinne. Forholdet ble anmeldt i februar 2005. I midten av august møtes partene i Bergen tingrett.

n Bestefar (79) dømt for overgrep mot to barnebarn. Forholdet ble anmeldt i mars 2004. Saken gikk i Bergen tingrett i februar i år. Denne uken ble mannen dømt i Gulating lagmannsrett.

n Bedriftsleder (43) og eiendomsmegler siktet for voldtekt av to 16-åringer. Saken ble anmeldt i oktober 2004. Tiltale er ennå ikke tatt ut.

- Bør innføre tidsfrist

Hvidtsten Ingebrigtsen mener tregheten først og fremst skyldes systemsvikt hos politiet.

— Prioriteringene blir gjort av ledelsen, ikke den enkelte jurist, sier hun.

Bistandsadvokaten mener det bør innføres lovbestemt tidsfrist på alvorlige sedelighetssaker for å få ned saksbehandlingstiden.

— Her snakker vi om saker som faktisk har samme strafferamme som drap; opptil 21 års fengsel. Langt på vei kan man likestille disse forbrytelsene fordi skadene etter seksuelle overgrep er så omfattende, sier Hvidtsten Ingebrigtsen.

Hun mener påtalemyndigheten ikke bør bruke mer enn et halvt år på å etterforske overgrepssaker.

- Redd for å bli oppsøkt

Bergens Tidende har vært i kontakt med flere advokater som har opplevd at politiet bruker svært lang tid på å ta ut tiltale i sedelighetssaker.

Kari Hjortås har lang erfaring som bistandsadvokat i sedelighetssaker i Hordaland. Hun pleier å si til sine klienter at de må regne med at det vil gå minst et år før saken deres blir behandlet i tingretten.

— Den lange ventetiden er mer regelen enn unntaket. Som fornærmet har man hatt en strid tørn i forbindelse med selve overgrepet. Samtalene med politiet er også tøffe. Når man da i tillegg må vente i ett år før saken kommer opp for domstolen, blir det hardt, sier Hjortås.

Hun sier hun aldri fått noen forklaring fra påtalemyndigheten på hvorfor politiet ikke klarer å få sakene fortere gjennom.

Advokat Aage Mjeldheim representerer kvinnen som skal ha blitt voldtatt av en psykolog. I august kommer saken opp i Bergen tingrett. Da er det gått halvannet år siden den ble anmeldt.

— Dette er enormt belastende. Kvinnen bor nå på sperret adresse fordi hun er redd for at mannen skal oppsøke henne igjen, sier Mjeldheim.