Selv er Karlsvik organisert i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), den andre fagforeningen for offiserer.

— Det begynte med at jeg ble personlig kontaktet av en offiser fra en annen fagforening enn vår. Vedkommende var kommet i en vanskelig etisk situasjon. Han følte at han ikke lenger hadde samvittighet til å sitte på opplysninger om Karlsvik, sier leder Peter A. Moe i Norges Offisersforbund (NOF).

Dette skjedde tidlig i november 2005. Etter det BT kjenner til, tilhørte vedkommende samme fagforening som Atle Karlsvik, BFO.

- En tillitserklæring

— Vi avtalte et møte på mitt kontor. Jeg gikk gjennom innholdet i dokumentene som han kom med. Jeg forsto fort at jeg selv ikke hadde kompetanse til å vurdere innholdet. Jeg følte jeg hadde to valg: å gå til media med innholdet, eller overlate mappen til forsvarssjefen, sier Moe.

Han valgte det siste, og overlot innholdet til sjefen for Forsvarsstaben, Arne Bård Dalhaug.

— Jeg forsikret meg om at varsleren ble sikret full anonymitet, sier Moe.

Han opplevde det som svært spesielt at et medlem av en annen tjenestemannsorganisasjon kom til ham med disse dokumentene.

— Det tar jeg som en tillitserklæring til min organisasjon og meg selv, sier han.

I mappen som forsvarsledelsen fikk, lå det flere påstander om den nyutnevnte sjefen for fellesstaben i Forsvarsstaben. Det dreide seg om at Atle Karlsvik urettmessig skulle ha brukt Forsvarets penger til en offisersbarnehage som hans kone var med å bygge opp, i tillegg til bruk av midler på profileringsutstyr og sponsorstøtte til en håndballklubb noen av hans døtre var medlemmer av.

Ingen av disse forholdene er tatt med i tiltalen i straffesaken mot Karlsvik, men kan komme opp i den sivile avskjedssaken Forsvaret har reist mot ham.

Razzia ved Sjøkrigsskolen

— Vi reagerte med å kalle Karlsvik inn til et møte, der vi konfronterte ham med innholdet i mappen, forklarte Lena Mjerskaug, seniorrådgiver i Forsvarsstaben, i retten i går.

Innspillet fra Offisersforbundet førte til at Forsvarsstaben besluttet å gå Karlsvik nærmere etter i sømmene. Det ble annet foretatt en dokumentrazzia ved Sjøkrigsskolen, hans tidligere arbeidssted.

Lena Mjerskaug opplyste i retten at Forsvarsstaben hadde fått en mappe med dokumenter, mens en tilsvarende var gått til media.

— Det kjenner ikke jeg til. Så vidt meg bekjent var det bare én slik mappe. Jeg har iallfall ikke brakt noe videre til mediene, poengterer Peter A. Moe.

Forsvarsstaben følte tidspress fordi de visste at minst en avis satt på det samme materialet som de selv. Fredag 11. november, få dager etter de var varslet om saken, valgte de derfor å sende ut en pressemelding om saken.

— Deretter jobbet vi mot tre fronter med saken, Karlsvik selv, politiet og mediene, som viste stor interesse, sa Mjerskaug.

Peter A. Moe vil ikke kommentere den pågående rettssaken mot Karlsvik.

— Jeg sa på et seminar i Bergen nylig at han ikke skal dømmes uten at det er riktig ut fra bevisene i saken. Det holder jeg fast ved, sier forbundslederen.