Den 47 år gamle kvinnen brukte det meste av sin forklaring til å tegne et langt mer nyansert bilde av sin avdøde datter enn hva som hittil er kommet frem, ikke minst i mediene.

— Jeg reagerer veldig på at hun i avisene alltid blir fremstilt som «den 27 år gamle prostituerte kvinnen». Hun var jo så mye mer enn det, sa drapsofferets mor da hun forklarte seg i Bergen tingrett i går.

— Deler av presseomtalen har vært en stor tilleggsbelastning for moren, sier bistandsadvokat Carl Hartwig til BT.

Avruset seg selv

Moren fortalte om en snill, skoleflink og usikker jente som rotet seg bort i narkotika og ble avhengig av heroin. Likevel hadde hun et nært og godt forhold til sin familie, og var svært opptatt av å komme seg ut av rushelvetet.

— Da hun døde, hadde hun nettopp fått seg leilighet og blitt godkjent for subutex-behandling. Både hun og vi rundt henne følte et veldig stort håp om at ting endelig skulle ordne seg, forklarte moren.

Flere vitner, blant andre kvinnens kjæreste og sosionomen hennes, kunne bekrefte at den 27 år gamle kvinnen hadde et genuint ønske om å komme seg ut av rusmisbruket.

— I februar klarte hun å avruse seg selv i løpet av to uker, noe som jo er helt fantastisk, fortalte 27-åringens sosionom i retten. Men kvinnen klarte ikke å forbli nykter. Rettsmedisinere har konkludert med at hun var påvirket av både Valium og heroin da hun ble drept.

Unner ham belastningen

Ingen av dem tror at kvinnen var aggressiv eller i stand til å trekke kniv uprovosert, slik tiltalte har forklart.

— Jeg kan ikke tenke meg det. Hun var ikke en slik person, sa offerets 39 år gamle samboer.

I dag avsluttes rettssaken mot den drapstiltalte mannen. Aktor Walter Wangberg vil trolig legge ned påstand om lang fengselsstraff for 51-åringen, mens bistandsadvokat Carl Hartwig vil kreve en oppreisningserstatning på 200.000 kroner til drapsofferets mor.

— Jeg ønsker at tiltalte skal få den tilleggsbelastningen, sa moren da hun avsluttet sin forklaring for retten.

Hartwig sier kravet i tillegg er begrunnet med at moren føler at datteren ville ønsket at den skyldige skulle betale erstatning for det han har gjort.