Calin er en av de seks tiltaltesigøynerne somblant annet må svare forgrov menneskehandel av fire mindreårige. En av de fornærmete er kvinnen på bildet. Hunhar vært til stede i en rekke rettsmøter mens hennes mann og de andre har vært fremstilt for varetektsfengsling. Nå følger hun saken i tingretten.

— Vi gifter oss tidlig

Da tiltalen ble lest opp, satt jenten ved siden av sin bistandsadvokat. Kroppsspråket visteat hun ikke levnet politi eller påtalemyndighet noen ære.

-Jeg er sigøyner og dette er min kone. Vigifter oss tidlig, men det er altså straffbart i Norge, sier Calin og rister på hodet.Jenten støtter sin ektemann. Hun er under barnevernets omsorg i Bergen mens den fire år eldre mannen sitter fengslet, tiltalt for menneskehandel.

Paret har en datter på nesten to år. Hun er tatt av barnevernet.

Klokken 12.45 startet rettssaken etter lunsj. Aktor Arild Omahadde holdt sitt innledningsforedrag og begynte å redegjøre foralle vitnene som skalforklare seg.

— Dette hadde ikke skjedd i Oslo

— Bergenspolitiet gikk inn i denne saken uten kunnskap. Dette hadde ikke skjedd i Oslo.

Det sa forsvarer Are Bohne under rettssaken mot de seks sigøynerne som blant annet er tiltalt for menneskehandel. Han er svært kritisk til politiet som pågrep dem og innledet etterforskning.

— Bergenspolitiet gikk inn i saken uten kunnskap. De hevder at skjørtene til jentene hadde spesiallommer egnet for stjeling. Dette er helt vanlige skjørt for sigøynerkvinner, sa Bohne.

Tidligere har noen av de tiltalte sagt at sigøynerkvinner ikke bærer vesker. Derfor har de slike skjørt, ble det opplyst.

— Dessuten er det helt vanlig at foreldrene betaler medgift når barna gifter seg. Og barna er å betrakte som voksne når de er kjønnsmodne, sier Bohne.

Han påstår at saken ikke ville blitt etterforsket i Oslo.

Spurv med kanoner

— Der er det også mange sigøynerbarn som gifter seg veldig tidlig sett med norske øyne, men man går ikke til angrep på foreldrene og sikter eller tiltaler dem for menneskehandel, sier han.

Bohne får støtte fra advokat Roland Kjeldal.

— Norsk sigøynerkultur representerer det samme som de seks her er tiltalt for. I denne saken har man skutt spurv med kanoner, sier han.

I RETTEN: Politijurist Rudolf Christoffersen og statsadvokat Arild Oma
PER LINDBERG