Nordfjord tingrett har nemleg slått fast at doen er ulovleg oppført, og må rivast innan tre månader.

Avtredet, som også skal innehalde ein pumpestasjon for kloakk, kjem truleg til å koste kring ein halv million kroner.

Winnie Yri, eigar av nabobygget Yris hotell, gjekk til sak fordi kommunen på eit skøyte frå 1957 har skrive under på at det ikkje skal setjast opp noko bygg på plassen framfor den verna bygningen.

Bygget, ført opp i betong og delvis kledd med naturstein, er uråd å flytte.

— Vi vurderer å anke dommen, seier Eid-rådmann Per Kristian Storevik.

FOTO: ODDLEIV APNESETH