– Vi har allerede fått 30 henvendelser fra hele landet gjennom SOS-telefonen, forteller daglig leder Tore Henning Larsen i Seniorsaken.

Krisetelefonen ble åpnet forrige uke og er åpen 24 timer i døgnet. Her oppfordres eldre og nærstående til å melde fra om dårlige forhold i eldreomsorgen.

Larsen vil deretter ta opp kampen på vegne av de eldre.

– Statsminister Jens Stoltenberg oppfordrer folk til å klage, men hvordan skal Thea Amundsen på 103 år klage?

Dersom Seniorsaken mener å kunne påvise at eldre ikke får det de har krav på, vil organisasjonen om nødvendig gå til anmeldelse og kreve fengselsstraff for de ansvarlige i kommunen.

– Det er vår soleklare oppgave som interesseorganisasjon å trå til. Med mindre vi slår med slegge, og media følger opp, skjer det ingenting i eldreomsorgen.