— Vi er veldig, veldig glad for denne rettsavgjørelsen og ser på det som et viktig steg fremover, sier administrerende direktør Jan Hammer i Odfjell SE.

En domstol i Arkhangelsk i Russland har gitt bergensrederiet medhold i at de kan kreve rundt 280 millioner kroner av det russiske verftet Sevmash. Striden har pågått i seks år, men kan nå gå mot slutten.

Odfjell-sjefen forteller at han er litt overrasket over seieren.

— Vi var forberedt på å måtte ta en slik sak helt til Høyesterett i Russland. Vi hadde lite kunnskap og kompetanse om en lokal rett i Russland, og var ikke så veldig optimistiske.

— Nå har russerne to valg: enten betaler de, eller så anker de, sier Hammer.

Odfjell har foreløpig kun fått den overordnede avgjørelsen fra domstolen i Arkhangelsk. I løpet av få dager vil de motta den fullstendige dommen.

Startet i 2004

Det er nå seks år siden striden mellom bergensrederiet Odfjell og det russiske skipsverftet Sevmash startet.

— Prosessen har vært langdryg. Vi har også brukt mye ressurser på å forsøke å få penger som det skulle vært automatikk i at vi skulle få, sier Hammer.

Odfjell bestilte inntil 12 skip av russerne, og avtalen ble sett på som det største industrisamarbeidet mellom et norsk og et russisk selskap. Prisen på de fire første skipene som skulle leveres var satt til rundt 240 millioner kroner.

Problemene oppsto da økte byggekostnader førte til at Sevmash ville ha bedre betalt, og etter hvert utsatte byggingen av skipene.

Vant i Sverige

I 2008 var Odfjell lei av å vente, sa opp kontrakten, og gikk til voldgiftsdomstol i Stockholm for å få dekket sine tap. Odfjell krevde 1,8 milliarder kroner, men ble kun tilkjent 270 millioner, pluss renter.

Da pengene fra Sevmash uteble, valgte Odfjell å ta saken inn for den russiske domstolen i Arkhangelsk. Sevmash-verftet kan anke denne dommen innen 30 dager.