Det skal etableres et felleseid selskap i Dubai for å ta seg av operasjonen av skipene, mens befraktning og den kommersielle driften skjer fra Bergen. Det nye selskapet får ansvar for å drive begge parters kjemikalietankere i størrelsen over 40.000 dødvekttonn.

Det er skip med såkalt coatede lastetanker som er med i det nye samarbeidet. Avanserte kjemikalietankskip med lastetanker i rustfritt stål er ikke omfattet av avtalen.

Skipene skal frakte kjemikalier, vegetabilske oljer og rene petroleumslaster i verdensomspennende fart, med den arabiske gulf som viktigste utskipningsområde.

15 skip i første omgang

Konstituert administrerende direktør Jan A. Hammer i Odfjell SE opplyser at det nye felleseide selskapet i første omgang skal operere 15 skip på til sammen 660.000 dødvekttonn Av disse kommer 12 fra Odfjell og tre fra NCC. I løpet av tre år skal flåten utvides til 31 skip på nær 1,4 millioner dødvekttonn.

Avtalen ble undertegnet av Jan A. Hammer og styreformann i NCC, Essam Al-Mubarak 15. juni.

Hammer sier at avtalen reflekterer et sterkt og strategisk samarbeide mellom partene over en 20 års periode som i fjor ble avbrutt. I det forrige samarbeide mellom Odfjell og NCC ble det satset på avanserte kjemikalietankere med tanker av rustfritt stål. Skipene ble den gang operert og befraktet ut fra Bergen.

Etter avslutningen av det samarbeidet kjøpte Odfjell tre av det mest moderne av skipene, alle i 37.500 tonns-klassen.

Verdens største

Odfjell SE er verdens største kjemikalietankrederi med en flåte på 93 skip med en tonnasje på nær 2,5 millioner dødvekttonn.

Rederiet har seks 9.000 tonnere under bygging for eget eie i Kina.

NCC ble opprettet i 1990 og opererer i dag 13 skip på totalt 575.000 dødvekttonn. I tillegg har rederiet under bestilling ved SLS-verftet i Sør-Korea 16 kjemikalietankere i 45.000 dødvekttonnstørrelsen for levering i 2010–2012. De til sammen 29 skipene får en tonnasje på 1,3 millioner dødvekttonn. Alle nybygningene skal opereres av det nye Odfjell-NCC-selskapet i Dubai og befraktes og administreres fra Bergen.