21 år gammel ble hun Nordens første kvinnelige marinedykker. Hun var en tøffing, full av selvtillit og pågangsmot. Alt lå til rette for at hun skulle fullføre Sjøkrigsskolen som en av landets første jenter. Slik gikk det ikke.

En taper

— Du føler deg som en taper og satt helt på sidelinjen, sier Nina Holhjem Bugge.

Haukeland sykehus, ved helseregion Vest, er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale henne erstatning på til sammen 2,3 millioner kroner.

Men hjemme i Tønsberg føler ikke Nina H. Bugge lagmannsrettens dom som noen seier. Hun har krevd seks millioner kroner i erstatning for skadene og tapt arbeidsfortjeneste. Haukeland sykehus mener 90.000 kroner er en passende sum.

— Jeg er ikke der jeg burde være i forhold til personlig utvikling og karriere, og jeg er skuffet over at det ikke blir vektlagt, sier Nina Holhjem Bugge.

I september 1985 ble hun innlagt på Haukeland sykehus etter en spontanabort. Under en 20 minutter lang operasjon kom venstre armen i klemme og ble påført en nerveskade. I praksis ble venstrearmen ubrukelig. For den keivhendte og aktive 22-åringen skulle det vise seg at skadene også ble en stor psykisk belastning. Ikke bare var hovedarmen ødelagt. På mer enn en måte kunne hun ikke lenger regne seg blant landets tøffeste jenter. Og mulighetene til å fullføre Sjøkrigsskolen var spolert.

Ikke tatt på alvor

— Hadde jeg fått fullføre Sjøkrigsskolen ville jeg sannsynligvis ha hatt en godt betalt jobb i det private næringsliv. I stedet er jeg fremdeles student. En nesten 40 år gammel dame med både fysiske og psykiske skader er ikke så mye verd, verken i det private næringslivet eller i det offentlige, erkjenner den nesten ferdig utdannede adjunkten.

Fra sidelinjen har måtte se gamle forsvarsvenninner suse oppover karrierestigen. Hun vet hun kunne vært omtrent der de er nå, dersom ikke Haukeland sykehus hadde feilbehandlet henne.

I 16 år har hun måtte kjempe for oppreisning. En kamp som har slitt. En kamp som også måtte handle om å bli tatt alvorlig.

Til å begynne med kjempet hun og ektemannen alene mot sykehuset. Det ble ingen stor suksess. Skadeerstatningsutvalget ved sykehuset erkjente riktignok i 1989 å ha ansvaret for at venstrearmen hennes var ødelagt. Men de glemte å fortelle henne det. Det tok fire år før Nina H. Bugge fikk vite om vedtaket. Da engasjerte hun advokat.

Gir opp

— Etter en stund gir du litt opp. Du mister selvtilliten på veien og det handler mest om å ta vare på seg selv og de nærmeste, sier hun.

For to år siden vant hun langt på vei i byretten og oppnådde 3,9 millioner kroner i erstatning. Dommen ble anket til lagmannsretten, som har senket erstatningsbeløpet. Årsaken er blant annet at hennes inntektspotensial er justert ned.

— Jeg føler lagmannsretten ikke verdsetter Sjøkrigsskolen for den unike lederopplæring den gir, når utdanning derfra sammenliknes med en lærerutdanning, sier Nina H. Bugge. Hun lurer også på om retten hadde vurdert det på samme vis dersom hun hadde vært mann, og ikke kvinne.

Haukeland sykehus har gjennom sin eier fylkeskommunen, satt spørsmålstegn ved om hun som kvinne og mor under noen omstendigheter hadde maktet å fullføre den tøffe militære utdanning. To kjennelser har slått fast at det hadde hun med all sannsynlighet gjort, dersom armen ikke ble skadet.

MISTET SELVTILLITEN: Nina Holhjem Bugge fikk store psykiske skader da hun måtte erkjenne at hun aldri kunne fullføre utdanningen hun hadde drømt om. En av Norges tøffeste jenter, begynte å føle seg som en taper.
Foto: Tor Høvik