Uhellet skjedde klokken 15.46. Bilisten skal ha sluppet fra kollisjonen uten alvorlige skader.

Autopass-systemet gikk det verre med. Det er uklart om bilister som kjører gjennom bomringen blir registert.

— Vi har folk på stedet. Skadeomfanget er fortsatt uklart, sier operasjonsleder Kjell-Tore Aarnæs ved Hordaland politidistrikt.

Hvis det skulle vise seg at bilisten har opptrådt grovt uaktsomt, kan det utløse erstatningskrav. Tilsvarende hendelser har kostet bilister i Bergen mange hundre tusen kroner tidligere.