Bedrifter og hushaldningar kastar alskens gjenstandar i matavfallet.

— Det er eit stort problem at folk kastar elektriske artiklar i matavfallet. Slike artiklar inneheld farlege miljøgifter, seier Zeben Putnam, prosessansvarleg i Bioplan.