— Vi skal til Skottland for å kjøpe et brukt whiskyanlegg. Badstuen skal være inne i en whiskytank i kobber. Badestampene blir avkuttede whiskytanker, med gråstein rundt. Ved siden av kommer en bar med tilbud om whisky og konjakk, forteller Kurt Oddekalv.

Drømmen er å utvide tilbudet på Seletun, kurs- og konferansesenteret til Norges Miljøvernforbund som ligger ved Hauglandsvatnet i Oselvvassdraget.

Ny lyd i pipen

Miljøvernforbundet og Oddekalv er ellers velkjente for å heve røsten når andre søker om lov til å bygge nærmere vannkanten enn tillatt.

Men nå søker de selv om dispensasjon.

Langs ferskvann har man ikke lov til å bygge nærmere vannkanten enn tyve meter. Den nye baren med badeanlegget er tegnet inn 13 meter fra elvekanten.

— Anlegget skal graves ned i jorden. Det blir torvtak med små gløtter, så det blir ikke synlige inngrep i naturen. Vi skal beholde alle trærne, det er jeg svært opptatt av, sier Oddekalv.

— Synes du ikke det er rart at dere søker om dispensasjon fra regelverket, når dere selv er flinke til å passe på andre?

— Seletun er en del av næringsgrunnlaget vårt. Vi søker dispensasjon og så får vi ja eller nei. Naturen blir ivaretatt under utbyggingen, vi har målsetting om minst mulige inngrep.

Vernet vassdrag

Saken er nå sendt fylkesmannens miljøvernavdeling for uttalelse. Området der badeanlegget skal bygges, er klassifisert som LNF-område, et område som ikke skal bebygges.

Hos miljøvernavdeling er man ikke særlig glad i dispensasjonssøknader.

— Generelt er vi skeptiske til å gi disposisjoner fra den gjeldende planen. Det fører til planløs bit-for-bit-utbygging og er en udemokratisk prosess, sier Øyvind Åsland.

— I denne saken må vi se på hva det er av aktivitet og bebyggelse i området rundt. Vi må undersøke om tiltaket vil påvirke friluftsinteressene rundt vassdraget.

Mette Svanes, sjef for plan- og miljøetaten i kommunen kan derimot fortelle at tjuemetersgrensen for bygging ved vassdrag ikke gjelder for Oselvvassdraget. Det er varig vernet, og har andre bestemmelser. Her går byggegrensen på 100 meter fra vannkanten. I området der Seletun ligger, er det forbud mot bygging, «utbyggingstiltak og større inngrep er uønsket», heter det hos kommunen.

Amundsen, Paul S.