- Jeg er veldig godt fornøyd med at denne saken nå omsider er over. Egentlig er hele greien litt trist, men samtidig må jeg si at det er deilig å bli kvitt de gamle spøkelsene, er Oddekalvs kommentar til avgjørelsen i Høyesterett.

Åge Simonsen var i årevis en av Oddekalvs nære medarbeidere i Norges Miljøvernforbund (NMF). Han tar domsslutningen til etterretning.

—  Med rak rygg

— Jeg har ført denne saken til topps for å bevise at jeg har stått rakrygget gjennom striden. Nå som dommen er falt, kan jeg ikke gjøre mer. Ikke er jeg deprimert, heller, sier Simonsen.

Høyesterett har avvist anken fra Simonsen og hans prosessfullmektig Per Danielsen. Både i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fikk Oddekalv og Miljøvernforbundet medhold i at det var grunnlag for oppsigelsen. I lagmannsretten ble dommen avsagt med tre mot to stemmer.

Et av stridstemaene i saken var en e-post som Simonsen sendte til andre medlemmer i Miljøvernforbundet. Ordlyden ble oppfattet som personangrep av en kvinnelig ansatt i organisasjonen.

Ytringsfrihet

I e-posten heter det blant annet: «Det er ikke gitt at en person som er dyktig til regnskap og økonomi og med erfaring i denne type arbeid, samtidig innehar den sosiale intelligensen, erfaringsbakgrunnen eller andre personlige egenskaper som er nødvendig for å mestre jobben som personalsjef» (...)

Ifølge Simonsen var formuleringen av generell karakter og tatt med i et forslag til årsmøtevedtak i Miljøvernforbundet.

— Kvinnen er ikke nevnt med navn et eneste sted, sier Simonsen.

Hans advokat Per Danielsen viste i anken til Høyesterett til at det omstridte utsagnet klart lå innenfor Simonsens rett til ytringsfrihet.

Den kvinnelige ansatte ga imidlertid uttrykk for at hun oppfattet e-posten som «personhets» og at hun følte seg mobbet av Simonsen.

En måned etter at den omstridte e-posten ble sendt, mottok Åge Simonsen skriftlig oppsigelse av Norges Miljøvernforbund.

Må betale 200.000 kroner

Flertallet i lagmannsretten mente også at Simonsen hadde «opptrådt utilbørlig». Retten kunne ikke se at «hensynet til ytringsfriheten kan gi noe vern for den type personangrep som Simonsens uttalelser innebærer».

Lagmannsretten fastslo for øvrig at Oddekalvs egen lederstil, som også har vært omstridt, ikke har relevans for denne oppsigelsessaken.

Åge Simonsen jobber i dag som fagmedarbeider i Norsk Naturinformasjon, der han lager utredninger om mulige konsekvenser av utbyggingsprosjekter, særlig småkraftverk. Simonsen er utdannet entomolog og zoolog og er den eneste i Norge med doktorgrad på tusenben.

Han er dømt til å betale Norges Miljøvernforbund rundt to hundre tusen kroner i saksomkostninger etter nederlagene i rettssystemet.

- Jeg vil aldri få råd til å betale Oddekalv noe som helst. Jeg jobbet i årevis i Miljøvernforbundet, men tok aldri ut mer enn halvparten av den lønnen jeg kunne hevet andre steder med min utdannelse, sier Simonsen.