AUDUN STØLÅS

Miljøvernforbundet har klaget på politiets henleggelse.

Oddekalv skriver i klagebrevet til Hordaland politidistrikt at Norges Miljøvernforbund (NMF) er «dypt rystet og sjokkert» over henleggelsen

— Politidistriktet er med dette i ferd med å utspille sin rolle og troverdighet på miljøkriminalitet, skriver Oddekalv i brevet, og han fortsetter:

— Hva skal vi med politiet når ikke engang en av Vestens største smitte-epidemier etter krigen forårsaket av en offentlig virksomhet, som attpåtil får penger i form av vannavgift for å levere en vare, skal etterforskes?

- Farlig utvikling

— NMF ser denne unnfallenheten og «ettergivenheten» for Bergen kommune som svært alvorlig for rettsstaten og demokratiet, og som en farlig utvikling der en i visse tilfeller skal beskytte og tilsløre heller enn å avdekke kriminelle og straffbare handlinger, skriver Oddekalv.

Miljøvernforbundet sendte 25. februar i år brev til Økokrim med krav om politietterforskning av Bergen kommune. Brevet ble av Økokrim videresendt til Hordaland politidistrikt. Henleggelsen er datert 17. mars, og ifølge klagebrevet fra NMF er den begrunnet med at «det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

- Uhyre svak

Oddekalv mener at denne begrunnelsen er «uhyre svak».

— Bergen kommune kan av hensyn til kommunens innbyggere og det faktum at ansatte i kommunen har visst om lekkasjen av kloakk fra sprukne rør ved Knatten inn i Svartediket i god tid før det ble offentlig , ikke fritas for etterforskning. Svartediket er drikkevannskilde for Bergen sentrum og Sandviken. Giardia-parasitten i drikkevannet førte til at mer enn 1300 bergensere ble smittet. I henhold til kommunens egen granskning har det vist seg at enkelte ansatte i Vann- og avløpsseksjonen i lengre tid har visst om lekkasjen uten at det ble handlet.

— Denne kunnskapen og at ingenting skjedde er i seg selv graverende og utgjør et forhold som må granskes, skriver Kurt Oddekalv i klagen til Hordaland politidistrikt.