Miljøkjemperen Kurt Oddekalv er dømt i lagmannsretten til å betale ti millioner kroner til Sparebank 1 Finans og Fjellstrand verft. De skal betales slik:

  • 9,21 millioner kroner til verftet.
  • 149.000 kroner i saksomkostninger til banken
  • 588.000 kroner i saksomkostninger til verftet

Enda en gang

Beløpet er over to millioner kroner mer enn det tingretten dømte Oddekalv til å betale for miniubåten. Det er fem år siden Oddekalv skrev under avtalen om å leie ROV`en, som er en fjernstyrt ubåt. Den skulle brukes på båten hans, Miljødronningen. Men Oddekalv fikk fort betalingsproblemer.

Ifølge BA er begge parter enige om at leieavtalen ble misligholdt.

— Det gikk som vi forventet, det er i grunnen det jeg kan si, sier advokat for Fjellstrand AS, Christian Hausvik, til BA.

Klager videre

Kurt Oddekalv selv er overasket over dommen.

— Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Det var en uforstandig dommer og en merkelig og tynn dom, sier han til BT.

Han vedgår at de ikke greide å holde leasingavtalen for ubåten, og at de ønsket å heller kjøpe ut båten fra verftet.

— Vi dokumenterte i lagmannsretten at Fjellstrand løy i tingretten. Vi hadde nemlig en avtale om å kjøpe denne båten.

Den avtalen mente han var verdt nesten fem millioner kroner. I Tingretten ble de imidlertid dømt til å betale åtte millioner kroner i ubetalt leie. Dette kravet økte så til ti millioner kroner. Oddekalv vil likevel ikke gi seg.

— Jeg er rystet over denne dommen, og vil forsøke å anke den videre til Høyesterett.

Ikke forstått

Han mener de dokumenterte hvor viktig del av Miljødronninga denne miniubåten faktisk var.

— Jeg gjorde én feil i retten, og det var at jeg ikke stilte opp og fortalte historien om båten. Slik dette fremstilles høres jeg ut som en bajas som leker meg. Men denne båten har gjort en god jobb for å dokumentere all den dritten rundt oppdrettsnæringen. Den diskusjonen vi i dag har om denne næringen ville ikke kommet opp om vi ikke hadde brukt den miniubåten til å filme at det som skjedde på sjøbunnen.