MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.no

Oddekalv må også betale arkitektkontorets saksomkostninger på nesten 233.000 kroner etter behandling i Bergen byrett og Gulating lagmannsrett. Dommen falt onsdag.

— Lettet - Jeg er lettet. Dette er først og fremst en moralsk seier, sier arkitekt Bjørn V. Eik til Bergens Tidende.

Han har nemlig ingen tro på at han får se noe til pengene Oddekalv er dømt til å betale.

— Oddekalv gir ikke fra seg fem øre, sier Eik.

Oddekalv og Eik innledet i 1988 et samarbeid for å bygge ut boligområdet Torvetua ved Kirkebirkeland i Fana. Ferdig utbygget ville området bestå av 40 miljøboliger.

Muntlig avtale Eik og Oddekalv avtalte muntlig at arkitektkontoret skulle stå for reguleringsplanen samt tegne husene. Oddekalvs oppgave var kontakten med Bergen kommune.

Men i 1995 snudde Oddekalv ryggen til Eik. Han ville samarbeide med Block Watne om utbyggingen. Samme år fikk Oddekalv kjøpe den 29 mål store tomten for 1,4 millioner kroner av Bergen kommune.

Åtte års ubetalt arbeid - Det tok nesten åtte år før reguleringsplanen var godkjent. Vi har ikke fått ett øre for arbeidet i disse årene, sier Eik.

Eik mener han ville fått minst tre millioner kroner i fortjeneste hvis han og Oddekalv hadde gjennomført prosjektet sammen. Siden samarbeidet skar seg, har Eik foreslått at han kan få dekket de konkrete arbeidskostnadene på vel 980.000 kroner, som han har hatt med prosjektet. Oddekalv tilbød bare 250.000 kroner.

Dømt i byretten I 1997 gikk Eik til sak, og Bergen byrett dømte Oddekalv til å betale 500.000 kroner pluss renter.

Oddekalv anket, men saken ble av ulike grunner utsatt tre ganger i Gulating lagmannsrett. Også denne gangen - den fjerde - ble saken forsøkt utsatt fordi Oddekalv er sykmeldt. Men lagmannsretten mente at saken likevel skulle fremmes.

Nå er altså Oddekalv dømt til å betale 2.759.677 kroner i erstatning.

LES OGSÅ: Uforståelig dom - Skrekkelig behandling av psykisk sykdom

TAPTE I RETTEN: Miljøaktivist Kurt Oddekalv (Arkivfoto)