«SFT har gjort en svak innsats etter eksplosjonen i Sløvåg, og har etter NMF sitt syn altfor sterke bånd til ledelsen i Vest Tank,» heter det blant annet i en rapport som Miljøvernforbundet la fram mandag.

Oddekalv har undertegnet rapporten, der det videre heter: «Dette har en direkte forklaring i to forhold: At SFT ønsker å redde seg selv og sitt slette arbeid historisk sett i forhold til Vest Tank ved å dysse ned saken og med dette hindre gransking av SFT sin rolle, ergo ingen tilbaketrekking (av utslippstillatelser, red. anm.) Det andre går rett og slett på det »kollegiale” forhold SFT normalt har til bedrifter som Vest Tank. Ikke glem at mange av SFT sine ansatte kommer fra industrien, noe som skaper lojalitetsforhold. Korrupsjon”, skriver Oddekalv.

På et internmøte mandag diskuterte SFT rapporten fra NMF.

Eksplosjon

24. mai i år oppsto det eksplosjon med etterfølgende brann i tankanlegget til Vest Tank i Sløvåg i Gulen kommune. I svært lang tid etter brannen har store områder av Gulen vært skjemmet av en stram lukt, og folk er blitt syke.

Miljøvernorganisasjoner med NMF i spissen mener at lagringstankene har inneholdt gift som kom med såkalt slopvann – slamvann etter vask av tankene – som kjemikalieskipet «Probo Emu» leverte ved Vest Tank 16. og 17. oktober i fjor.

SFT krevde dokumentasjon fra Vest Tank om hvordan avfallsvann fra «Probo Emu» ble mottatt og håndtert. En slik dokumentasjon ble gitt, og 10. juli uttalte SFT at de ikke kunne se at Vest Tank hadde forbrutt seg mot regelverket for import og behandling av avfall.

Kontrollrutiner

I rapporten får både SFT og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) det i glatte lag av Norges Miljøvernforbund. Det gis en klar oppfordring til Stortinget om at systemet med kontroll med anlegg der farlig avfall håndteres, må forbedres. DSB og SFT opererer etter en praksis som ifølge forbundet er meget tvilsom og som er basert på egenkontroll, egenrapportering og varslede inspeksjoner. Utstrakt bruk av uanmeldte kontroller er tingen, mener forbundet.

Miljøvernforbundet har allerede anmeldt Vest Tank til Økokrim, og ser fram til politiets konklusjoner. Forbundet mener at Vest Tanks ledelse må straffes, og mener at tankanlegget «gjør Vestlandet til Europas dumpsted av gift som ingen andre vil ha.»

NMF gjentar tidligere krav om at SFT og DSB trekker tilbake alle utslippstillatelser for Vest Tank.