Klokken 09.30 i onsdag startet saken mot Kurt Oddekalv i Nordhordland tingrett. Lederen i Norges Miljøvernforbund har fått en bot på 120.000 kroner etter en aksjon i Sørfjorden i september 2011.

Oddekalv godtar ikke boten.

Under aksjonen truet Oddekalv med å sprøyte rotenon i oppdrettsanlegget til Lerøy Vest i Sørfjorden. I stedet spylte han en miks av økologisk melk og vann i sjøen ved anlegget.

Angrer ikke

I formiddag møtte Oddekalv i retten sammen med sin forsvarer Per Magne Kristiansen. Her nektet Oddekalv straffskyld. Representanter fra selskapet og Vaksdal-ordfører Eirik Haga forklarte seg i ettermiddag.

På spørsmål fra BT om han i dag angrer på trusselen om å sprøyte rotenon inn i anlegget, svarer Oddekalv:

— Nei, aldeles ikke. Jeg hadde gjort nøyaktig det samme i dag, sa Oddekalv like før rettssaken begynte.

Andre betaler boten

- Har Miljøvernforbundet råd til å betale denne boten?

— Jeg har fått løfte om at noen vil betale den boten for oss, hvis den blir stående. Det er jeg veldig glad for.

- Hvem er det som vil betale boten for dere?

— Det vil jeg ikke si noe om nå. Men det er folk som sympatiserer med saken vi fører mot oppdrettsvirksomheten, svarer Oddekalv.

Det opprinnelige forelegget var på 100.000 kroner, men siden Oddekalv nekter å betale, risikerer han og Miljøvernforbundet nå en bot på 120.000 kroner.

Filmopptak

Under innledningen av saken ble det vist et videopptak fra aksjonen.

Filmen viser blant at Oddekalv og hans medhjelpere spikrer opp bannere på Lerøy-anlegget og hvordan melkeblandingen blir sprøytet inn mot anlegget fra Miljøvernforbundets eget fartøy, «Miljødronningen».

På et av bannerne het det at «Her tømmes møkka til 70.000 slaktegriser uten å bli renset».

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne sier saken ikke handler om Oddekalvs rett til å aksjonere.

— Det er måten han aksjonerer på som er tema her. Det er ikke alltid målet helliger middelet, sier Mevatne.

Kurt Oddekalv stilte tradisjonen tro med tollekniv i slire i retten. Miljøkrigeren hadde også med seg to svære plakater. Den ene viste et bilde av en regnbueørret fra Sørfjorden full av lus. Den andre var et digert Norgeskart som ifølge Oddekalv viser hvor mange lakseelver i Norge som er stengt for fiske på grunn av luseproblemet.

- Gateteater

Han hevder aksjonen i Sørfjorden igger innenfor rammene for hva som bør være en legal demokratisk meningsytring.

— Jeg vil kalle aksjonen et politisk gateteater. Det må være lov å skremme oppdrettsnæringen litt. De er ingen hellig ku. Hvis det er noen som bør sove dårlig om natten, så er det miljøskurkene, sier Oddekalv.

Han hevdet i retten at oppdrettsnæringens samrøre med sentrale politikere er korrupt.

— Dette tvinger oss til å ta i bruk litt utradisjonelle arbeidsmetoder, sa Oddekalv.

I retten karakteriserte han for øvrig oppdrettslaks som rømmer og svømmer opp i elvene for «fleskepuddinger».

— Det kan selvfølgelig virke litt skremmende når vi kommer seilende inn med «Miljødronningen», men hvis vi ikke kan gjennomføre aksjoner som dette i to og en halv time, hva skal vi da finne på, sa Oddekalv før retten ble satt.

Pågrepet av politiet

— Jeg er ingen terrorist. Jeg har brukt ikke-voldelige metoder i 30 år og forventer en rettferdig dom, sa Oddekalv.

Han hevder at det ikke på noe tidspunkt var aktuelt å slippe rotenon ut i oppdrettslanlegget.

— Det ville vært i strid med alt det vi står for. Vi går aldri så langt at vi skader noe under våre aksjoner. Dette burde både oppdretterne og pressen vite, fremholdt Oddekalv i sin forklaring.

Politiet mener Oddekalvs uttalelser og handlinger var egnet til å fremkalle frykt hos de ansatte ved Lerøy Vest AS for at fisken i anlegget skulle dø og store økonomiske verdier skulle gå tapt.

- Min verste dag på jobben

Onsdag ettermiddag forklarte daværende avdelingsleder ved anlegget til Lerøy Vest , Arne Schei, seg.

Han fikk telefon fra sin sjef om at Oddekalv hadde ringt han, og sagt han skulle rotenonbehandle anlegget.

Schei forklarte at «Miljødronningen» satte de to lettbåter på vannet. Så kjørte de flere ganger rundt anlegget og startet med spikre opp bannere.

-Jeg ga han beskjed om at ikke hadde lov til å være der. Han sa han visste det, men forklarte helt tydelig at dette måtte han gjøre. Og at han ville rotenonbehandle fisken. Han skulle spikre ferdig bannere og deretter legge fra kai. Stemningen var overraskende god, og vi lot han få gjøre seg ferdig. Og han kjørte ut igjen til skipet sitt, sa Schei.

Avdelingslederen sa han håpet Oddekalv ikke var så gal at han kunne drepe rundt 780.000 fisk med gift, men at de måtte ta sine forholdsregler.

— Jeg merket meg at den som holdt slagen de spylte ut stoffet med, ikke hadde hansker eller gassmaske. Og det syns jeg var underlig om det var en så farlig gift, sa Schei.

I retten sa Schei at han fra media var kjent med at Oddekalv skulle ha skaffet seg tilgang til rotenon. Etter at stoffet var sprøytet i mæren, var fisken ikke spesielt mer urolig enn normalt.

De tok likevel sine forholdsregler i forhold til eventuell massedød. De sjekket økt dødelighet av fisk, prøver av vannet ble tatt og ett beredskapsskip ble varslet. Vi var på jobb til klokken seks om kvelden for å observere om noe var unormalt.

— Selv om Oddekalv oppførte seg fint da han var på anlegget, var dette min verste dag på jobben i mitt yrkesaktive liv, sa Schei.

- Trodde ikke han var så gal

Da aksjonen holdt på var om lag 780.000 laks i anlegget, til en verdi av i underkant av 16 millioner kroner.

Administrerende direktør i Lerøy Vest AS, Willy Berglund, forklarte at han ble ringt opp av Oddekalv rundt klokken 13.00 med beskjed om at de ville rotenonbehandle anlegget.

— Vi har hatt mange henvendelser fra Oddekalv, men dette var første gang han truet oss. Jeg var sikker på at han ville vi skulle kontakte politiet, for at de skulle stoppe aksjonen. Jeg ble derfor overrasket da han gjennomførte aksjonen før politiet kom, sa Berglund.

Folkene på anlegget fikk melding om å oppføre seg passive og rolige i forhold til aksjonistene, men beredskapsplanen i forhold til massedød ble satt i verk.

Straks aksjonen var gjennomført ringte Oddekalv igjen til Berglund. Han sa da at fisken ville dø i løpet av tre til seks timer. De sjekket selv opp virkningen av rotenon, og der fremgikk det at fisken ville dø umiddelbart.

— Jeg trodde ikke han var så gal, men måtte forholde meg til at trusselen var reell. En må huske på att dette skjedde om høsten etter at terrorsommeren, og stemningen var helt spesiell, sa Berglund.

- Lyver aldri til politiet

Ordfører Eirik Haga i Vaksdal forklarte seg også i retten i dag. Han ble også varslet av Oddekalv om aksjonen.

— Jeg ble overrasket og hadde ikke lyst å ta det på alvor, men måtte gjøre det. Det var snakk om angrep på en lovlig næringsvirksomhet i vår kommune. Og med bakgrunn i situasjonen etter 22. juli, kunne jeg ikke sitte på slike opplysninger uten å kontakte lensmannen, sa Haga.

Politiførstebetjent Audun Høyland ved Voss lensmannskontor rykket ut med blålys til aksjonen i Vaksdal. Da de kom frem var«Miljødronningen» på vei vekk fra stedet. Han beskrev stemmingen på anlegget som urolig fordi de var usikre på hva som var sprøytet ut. Vannprøver ble tatt, og stemningen roet seg etterhvert da fisken ikke så ut til å ha tatt skade.

— Aksjonen var mer over streken enn det vi er vant med. Som laksefisker kjenner jeg til rotenon, og tenkte på de store økologiske ødeleggelsene et slikt utslipp kunne føre til, sa Høyland.

Høyland varslet Bergen slik at de kunne avhøre Oddekalv når han kom tilbake med Miljødronningen. Oddekalv ble pågrepet av politiet etter aksjonen.

— Du kunne bare ringt meg og spurt hva det var. Jeg kan godt lyve til media og oppdrettere, men jeg lyver aldri for politiet, repliserte Oddekalv.

Rettsaken avsluttes torsdag.

I RETTEN: Onsdag formiddag møtte Oddekalv i retten sammen med sin forsvarer Per Magne Kristiansen. Han stilte i retten med tollekniv i slire, slik han pleier å gjøre. Miljøkrigeren hadde også med seg to svære plakater.
ATLE ANDERSSON