— Å bruke ti tusen kroner for å redde en sjøfugl er direkte uvettig. Ikke nødvendigvis på grunn av pengene, men disse redningsaksjonene fører bare til mer lidelse for fuglene. Dessuten sprer det miljøgifter i næringskjeden, noe som igjen kan føre til skader på rovfugler. Det beste er å avlive dem, mest mulig humant, og hurtigst mulig. Det eneste unntaket er utrydningstruede arter, sier Oddekalv.

— Hvorfor fører vaskingen til mer lidelse?

— Selv om jeg skjønner at innfanging og vasking er velment, så må vi huske at det å bli fanget av mennesker er en grusom opplevelse for ville fugler. Det er direkte inhumant å påføre dem den ekstra lidelsen. Og selv om de kan bli rene utenpå, får de i seg en rekke miljøgifter når de prøver å rense fjærene sine, noe alle gjør. Ofte vil denne forgiftningen ta livet av dem, og det er en pinefull død. En annen konsekvens er at de blir sterile, men likevel vil de ta opp hekkeplasser og konkurrere med friske og forplantningsdyktige fugler. I det hele tatt er dette en type snillhetsdyrevern som gir feil fokus ved slike katastrofer.

— Hvordan?

— Det er beleilig for rederier og oljeselskaper at det blir stor oppmerksomhet rundt forsøkene på å redde sjøfugler. Da blir det ikke så mye snakk om ansvaret for det som har skjedd, og hvordan det kunne skje.

— Du vil altså heller avlive fuglene?

— Ja. Og det bør skje så fort som mulig. Det er også viktig å få død fugl som er full av olje vekk fra naturen, så ikke andre fugler og dyr får i seg svineriet.