• Vi er mellomfornøyd med RV-resultatet i Bergen, men gleder oss til gjengjeld over det fantastiske resultatet i Odda! roper Stine Akre og Steinar Nørstebø.

De to RV-politikerne står på henholdsvis 3. og 13. plass på bystyrelisten. De var på ingen måte noen hengehoder der de festet og feiret valgnatten så godt de kunne sammen med partifeller på Café Ugla.

De er ikke vant til de store seirer i det parlamentariske Bergen. Men denne gang hadde de lov til å vente noe mer enn status quo i Bergen. Med fire mandater, som i 1999, er det ensbetydende med stagnasjon.

De innrømmer også at de hadde ventet en viss fremgang med Torstein Dahle som partileder og en profilert politiker i mediebildet. Men Nørstebø mener at det er en forklaring også på denne stagnasjonen: Debatten om bybanen har rammet alle partiene på venstresiden. Til og med SV, som på riksplan har hatt større fremgang enn her lokalt, er rammet. Det er et tankekors, slik han ser det.

Men RV-erne har det ikke med å sture. På Ugla var stemningen høy, og folk så ut til å kose seg.