Ordførar Gard Folkvord måtte svinga klubba i eitt sett for å rydda opp i eit virvar av framlegg på onsdagens møte i kommunestyret.

Visst gjeld det Smelteverkstomta, gjengangaren i lokalpolitikken sidan Odda Smelteverk gjekk konkurs for sju år sidan.

Lokalpolitikarane vil ha både kjøpesenter og ny riksveg over området.

Taubanen må vekk

Vegen sneiar eit hjørne av cyanamidfabrikken, og taubanen til kaien må fjernast. Fredingsframlegget står i vegen for å bruka resten av cyanamiden til kjøpesenter, slik investorane ser det for seg.

Tverrpolitiske Nye Odda fekk 9 og 10 røyster for framlegg meir i tråd med Fylkeskonservatoren sitt utspel. I debatten vart det argumentert for og mot ordbruk som «krev», «forventar» og «på det sterkaste protesterer».

Gunn Gravdal Elton (NO) poengterte at ein ikkje må missa målet av syne, å oppnå verdsarvstatus hjå UNESCO. Difor må ein søkja dialog med vernestyresmaktene.

Roald Aga Haug (Ap) hevda at Odda har vore innstilt på dialog i årevis, men fylkeskommunen har ikkje kome kommunen i møte. Derimot har stadig nye krav kome til. Han presiserte at saka no er inne i høyringsrunden, og då må kommunen seia meininga si.

— Aldri før har så mange av oss svelgt så mange kamelar. No må vi halda fast på kompromissa om vekst og vern, bevaring og bruk, seier ordførar Gard Folkvord.

— Det er eit skjørt byggverk vi stabar på beina. Det skal ikkje mykje til før det rasar saman, seier varaordførar Jon Opdal.

Både og

Etter hans meining er to pilarar viktige for dokumentasjon av prosessane ved smelteverket, karbid og cyanamid. Desse er ivaretekne i kommunen sitt opplegg, og kan kombinerast med veg og eit kjøpesenter som investorane finn interessant.

I dag kom også cruisekai på Allmerket på ønskjelista, i tillegg til eit bustadkompleks her nede ved Sørfjorden. Jostein Eitrheim og Helge Møller presenterte ei omfattande utgreiing ved opninga av møtet. Dei konkluderte med gode utsikter for ei cruisehamn i fjordbotnen som hadde mange turistskip for hundre år sidan.

Kva synest du bør skje med smelteverk-tomta? Skriv gjerne nokre ord i feltet under!