De fire andre er det som kalles Perler i Nordsjøløypa, Hammerdalen i Larvik, Nærøyfjorden Verdensarvpark og Porto Franco i Kristiansand, går det frem av en pressemelding fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren viser til at Odda er et industrisamfunn i omstilling som trenger flere bein å stå på etter at smelteverket ble nedlagt i 2003. Grunnlaget for satsingen er «Oddas rike kulturarv og industrielle kulturminner».

Bevarer kystfiskere

Norsk Tradisjonsfisk er en forening av seks medlemsbedrifter langs hele kysten som skal bruke sin kunnskap til å sikre merkevarebygging og utvikling av bedriftene. Det er også et mål å ta vare på kystfiskeflåten og utsatte fartøygrupper.

I løpet av prosjekttiden skal Pilegrimsleden til Trondheim oppgraderes med merking og utbedring av kulturminnene. Prosjektet skal også føre til økt næringsutvikling langs leden.

Perler i Nordsjøløypa handler om et nett av gamle stier langs Nordsjøbassenget. Målet er at løypa skal utvikles til et kulturminneløype.

Samarbeid

Nærøyfjorden Verdensarvpark omfatter kommunene Aurdal, Voss, Lærdal og Vik. Prosjektet omfatter alt fra restaurering og vedlikehold til kommersielle aktiviteter.

Hammerdalen i Larvik er et prosjekt hvor kombinasjonen næringsliv, offentlig virksomhet og høyskole skal samarbeid når det gjelder vern, forskning og nyttiggjøring av kulturminner.

Kystkultur og maritim kulturhistorie er stikkordene for Porto Franco i Kristiansand. Mange fartøy skal samles i en museumshavn hvor det skal arrangeres aktiviteter av mange slag. Ifølge Riksantikvaren er målet å skape en levende havn og vise i praksis hvordan bruk av kulturminner og miljøer kan fremme næringsutvikling i området.

TYSSEDAL: Her fra Tyssedal i Odda kommune.