— Trenden er fortsatt at mellom åtte og ti personer står for brorparten av sakene, sier seksjonsleder Bjørn Inge Aarsand i Hardanger politidistrikt.

Odda sentrum ligger helt på kriminalitetstoppen i Hordaland. I fjor var det kun området rundt Vågen i Bergen sentrum som hadde flere anmeldte forhold per tusen innbyggere, ifølge Aarsand.

Det er ikke til å underslå at disse personene har en lang rushistorikk

I fjor var antallet anmeldte saker i Odda kommune 890.

— Sentrum av Odda ligger like bak Bergen sentrum på oversikten over de mest kriminalitetsbelastede sonene i Hordaland politidistrikt, sier Aarsand.

- Skyldes rus

Sakene de få gjengangerne i kommunen med knappe 7000 innbyggere står bak, er hovedsakelig vinningskriminalitet, vold, skadeverk og narkotika.

— Det er ikke til å underslå at disse personene har en lang rushistorikk, og motivet for mye av kriminaliteten er å skaffe seg gjenstander som kan omsettes eller byttes i narkotika, sier Aarsand.

De merker det godt når noen av gjengangerne sitter inne eller mottar behandlingstilbud.

— Det vises igjen på statistikken, ja.

Kun én ny ungdomskriminell

På den lyse siden, er det lite rekruttering til rusmiljøet og det kriminelle miljøet ellers.

I 2013 hadde Hardanger politidistrikt som målsetting at de kun skulle registrere fem førstegangskriminelle i aldersgruppen 15 til 18.

Status etter nyttår er én, i politidistriktet som i tillegg til Odda dekker Jondal, Eidfjord og Ullensvang.

— Det skyldes det gode forebyggende arbeidet kommunene på ulike nivå gjennomfører, sier Aarsand.

Han sier det også er flere personer i Odda som har klart å komme seg ut av rusmiljøet den siste tiden.

Liten tue, stort lass

Det er ikke bare i industrikommunen det merkes på statistikken når gjengangerne sitter fengslet.

Antallet voldstilfeller i Ullensvang økte med 300 prosent fra 2012 til 2013, fra to til åtte anmeldelser.

— Det kan dreie seg om at en enkelt person slipper ut fra soning, sier Aarsand.

Et annet felt med svimlende økning i fjor, var anmeldte tilfeller av miljøforseelser i Eidfjord kommune.

De 14 tilfellene i fjor var en økning på formidable 1300 prosent fra året før.

— Det skyldes en meget vellykket oppsynstur utført av Statens naturoppsyn.

For det meste dreide det seg om ulovlig jakt og ulovlig ferdsel i villmark.