På et ekstraordinært kommunestyremøte i går kveld vedtok politikerne i Odda å kreve lånet tilbakebetalt umiddelbart, til tross for at første avdrag ikke skulle vært inne på kommunens konto før juni neste år.

— Vi mener opplysningene vi fikk da vi ga lånet i april i år var uriktige, eller i beste fall mangelfulle. Vår oppfatning er at CY50-fabrikken på dette tidspunktet allerede var solgt, stikk i strid med de opplysningene vi fikk, sier ordfører i Odda, Toralv Mikkelsen (Ap).

Kommunestyret vedtok også å be Odda Smelteverks revisor om å initiere en ekstraordinær generalforsamling i smelteverket, for å belyse alle sider av driften av CY50-fabrikken den siste tiden.

Styreleder i Odda Smelteverk, Odd Samstad, vil ikke kommentere påstandene som ble fremlagt i kommunestyret.

— Rådmannen hevder vi er kommet med mangelfull informasjon før lånet ble gitt. Dette er ting som nå blir undersøkt av Konkurransetilsynet, og jeg ønsker derfor ikke å kommentere det, sier Samstad.

— Hva vil dette bety for fremtiden til Odda Smelteverk?

— Det er litt for tidlig å si. Først må jeg snakke med juristen vår og finne ut om det er grunnlag for å kreve lånet tilbakebetalt på denne måten, sier han.