Dommen er i samsvar med aktors påstand. Tidligere er en Høyer-ansatt dømt til betinget fengsel i 21 dager for samme forhold, melder Hardanger Folkeblad.

Den Høyeransatte ble dømt for å ha forfalsket tilsynskontrollskjemaer for kvikksølvkjelleren i røsteanlegget ved ONZ for årene 1997, 1998 og 1999.

Dette gjorde han for å gi inntrykk av at det var gjort tilstandskontroller ved ONZ sitt kvikksølvrenseanlegg i samsvar med gjeldende regler etter pålegg fra SFT i 1996.

Skjemaene ble levert til en ansatt ved ONZ, som så igjen leverte de til politiet. Økokrim tiltalte så også denne personen, en ingeniør med overordnet ansvar, fordi Økokrim mente at vedkommende var klar over at skjemaene for 1997, 1998 og 1999 var falske. Dette har nå altså retten gitt Økokrim medhold i.

Fikk bot på 4 millioner

Saken har sitt utspring i en politietterforskning av brudd på forurensningsloven. I februar 2000 ble det oppdaget at Norzink over en periode på 2-3 måneder hadde sluppet ut ca 40 kg kvikksølv i Sørfjorden. For dette forholdet fikk bedriften en bot på 4 millioner kroner.

Retten finner det også bevist at Norzink-ingeniøren var klar over at skjemaet fra 1997 som ble innlevert til politiet ikke var i samsvar med det som opprinnelig ble skrevet.

Forfalsket rapporter

På bakgrunn av opplysninger som kom frem i rettssaken mot den Høyeransatte ble det også reist straffesak mot den personen på Norzink som hadde bedt om å få tilstandsrapportene utfylt i ettertid. I rettssaken mot den Høyeransatte kom det frem at vedkommende hadde forfalsket rapportene for å dekke vedkommende.

I tillegg til fengsel i 30 dager har retten også ilagt ingeniøren 10.000 kroner i saksomkostninger, skriver Hardanger Folkeblad.