Også svovelsyre og mindre mengder kadmium og kobber havnet i fjorden under det akutte utslippet 5. mai i år.

— Vi ser alvorlig på dette, og derfor har vi gått til politianmeldelse. Utslippet har hatt stort potensiale for å ha effekter i Sørfjorden, sier seksjonssjef Anne-Elisabeth Arnulf ved seksjon for industrikontroll og målinger hos Statens forurensningstilsyn (SFT).

Koblet til vannrenseanlegg

Utslippet oppsto da bedriften tok i bruk en tank til lagring av retursyre. Tanken hadde tidligere vært midlertidig tilknyttet bedriftens vannrenseanlegg, for å øke vannrensekapasiteten og ta unna for store nedbørsmengder.

Da tanken ble tatt i bruk i prosessen for lagring av retursyre, sto en ventil fortsatt åpen inn til vannrenseanlegget, og retursyre ble ført inn i anlegget. Dermed havnet retursyre med tungmetaller i Sørfjorden.

Utslippet tilsvarte 86 prosent av bedriftens totale utslipp av sink i hele 2005.

— Før en ny arbeidsoperasjon startes, skal bedriften gjøre en vurdering av alle HMS-faktorer (helse, miljø og sikkerhet, journ anm.). Den vurderingen var ikke god nok i forkant av at de startet den nye arbeidsoperasjonen. Hadde den vært det, hadde de trolig oppdaget at ventilen sto åpen, sier Arnulf.

- Tok for lang tid

SFT reagerer også på at det tok lang tid før utslippet ble oppdaget, og før det ble fullstendig stoppet.

— Bedriften har målinger som skal vise hvor store mengder tungmetall som går i fjorden. De målingene virket ikke den dagen. Da de oppdaget utslippet, stengte de ventilene for utslipp til fjorden. Men en av ventilene lakk. Dermed gikk det mer ut enn det som var nøvendig, forklarer Arnulf.

Sink er akutt giftig ved høye konsentrasjoner. Beregninger fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) viser at det er sannsynlig at dypvannsområder i Sørfjorden ble påvirket av sinkkonsentrasjoner som regnes som akutt giftige. Utslippet har likevel ikke gitt store langtidseffekter.

- Helt spesielt

Administrerende direktør Børge Hauge ved Boliden Odda AS beklager utslippet.

— Vi beklager sterkt det som har skjedd. Vi gjorde en feil, sier Hauge.

Han forklarer at bedriften handlet i beste mening da den aktuelle tanken ble tatt i bruk i tilknytning til vannrenseanlegget.

Ifølge Hauge har ikke bedriften opplevd utslipp av lignende årsaker tidligere.

— Dette er helt spesielt. De siste årene har vi sett at nedbørsmengdene har økt, og at nedbøren har blitt mer intens. Nå er vi i ferd med å bygge nytt vannrenseanlegg til 10 millioner kroner. Det står klart til vinteren, og da vil vi være bedre rustet, sier Hauge.

Politiet har startet etterforskningen av utslippet, og har foretatt avhør og bedt om å få utlevert instrukser og prosedyrer.

— Vi vil hjelpe dem så godt vi kan, sier Hauge.

UTSLIPP: Flere tonn sink fra Boliden Odda havnet i Sørfjorden i mai. Nå bygger bedriften nytt vannrenseanlegg.
ODDLEIV APNESETH