— Den kriminaliteten som var i Odda fra 2002 til 2004 var svært ofte knyttet til rus, sier lens-mann i Odda, Øyvind Rosseland til NRK Hordaland.

Han peker på oppsplitting av rusmiljøet og håndtering av gjengangerkriminelle som årsaker til forbedringen.

Tidligere hadde Odda problemer med uteliggere og tungt narkomane.

— Noen har flyttet fra Odda, andre har fått tilbud om avrusning gjennom hjelpeapparatet og noen går på legemiddelassistert hjelp. Rekrutteringen til rusmiljøet har ikke vært stor den siste tiden, sier Rosseland.