— Jeg har ingen tro på lenger at det blir noen form for kjemisk produksjon ved dette smelteverket sier ordfører Toralv Mikkelsen i Odda til Bergens Tidende.

— Nå starter vi jobben med omregulering av industriområdet i Odda sentrum til andre næringsformål, sier han.

Føler seg lurt

Ordføreren er skuffet over utviklingen. Han forstår at høy kronekurs og høye norske avgifter på blant annet strøm skaper problemer for metallindustri og kjemisk industri i dette landet. Når det gjelder den triste skjebnen til hjørnesteinsbedriften Odda Smelteverk har ordføreren også et annet poeng:

— Det er grunn til å tro at det ble underslått vesentlige opplysninger til kommunen når det gjelder utsalg (til tyske Degussa red.anm.) av CY50-fabrikken fra smelteverket. Vi krever nå derfor tilbakebetalt millionene som kommunen lånte til de amerikanske eierne av smelteverket, sier Mikkelsen.

Det var miljøteknisk komité i Odda kommune som i går besluttet å starte prosessen med å «omregulere Odda Smelteverk». Denne beslutningen er ifølge ordføreren det synlige beviset på at kommunen innser at det er slutt på produksjon også av det fremtidsrettede produktet Dicy i CY50-fabrikken ved smelteverket.

Avgjort i fjor

Fremtiden til Odda Smelteverk ble trolig spikret av de amerikanske eierne Philipp Brothers Chemicals allerede for ett år siden. Det var da avtalen mellom smelteverket og den tyske konkurrenten Degussa ble inngått; med leveranser av billig kalsium cyanamid fra Tyskland til Odda.

Det skulle ifølge avtalen sikre produksjonen av Dicy i Odda, mot at Odda stengte sin egen karbid- og cyanamidproduksjon.

Alle sliter i Norge

Både arbeidsminister Victor Normann og Hydros generaldirektør Eivind Reiten har de siste ukene uttalt seg bekymringsfullt om fremtidsutsiktene for kraftkrevende industri i Norge. Mens Normann betegner dette grunnfjellet i norsk industri som «solnedgangs-bedrifter» sier Reiten:- Det er vanskelig å få forsvarlig økonomi i aluminiumindustri i Norge, og det blir verre og verre for hvert år også for vår industri..

I tillegg til nedlegging av Hydros magnesiumfabrikk på Herøya med 400 ansatte i høst, stenger det Fesil-eide smelteverket Lilleby i Trondheim for godt 20. desember, etter 70 års produksjon.

BLIR HISTORIE: Området til Odda smelteverk blir nå omregulert til andre formål av kommunen. (Arkivfoto)
Foto: Dan-Erik Aggvin