TERJE ULVEDAL RUNE CHRISTOPHERSEN

Tekniske etterforskarar frå Kripos var med på obduksjonen i Bergen. Kripos-etterforskarane drog rett tilbake til Sogndal då obduksjonen var avslutta like før klokka 21. I går kveld var også ein førebels obduksjonsrapport klar, men politiet vil ikkje gå ut med informasjon om resultatet før tidlegast i dag.

Politiet sa fredag at dei håpar obduksjonsrapporten skal gje svar på om den 19 år gamle jenta frå Telemark har vore utsett for ei kriminell handling eller ikkje. Men i går kveld understreka politikjelder overfor Bergens Tidende at det ikkje er sikkert at det er råd å dra ein slik konklusjon ut frå obduksjonsrapporten.

Låg på golvet

Meir enn to døgn etter at jenta blei funnen død på rommet sitt på Sogndal folkehøgskule er det framleis uklart om ho blei offer for ei kriminell handling. Det er heilt uvanleg at det går så lang tid før politiet kan slå fast om det ligg ei kriminell handling bak eit dødsfall.

Jenta blei funnen av ei venninne som budde i same internatblokka. I følgje rektor ved skulen gjekk medeleven inn på rommet, fordi det var lenge sidan ho hadde sett 19-åringen. Ho hadde mellom anna ikkje vore ved middagen på folkehøgskulen.

Etter det Bergens Tidende kjenner til blei jenta funnen på golvet med ei dyne over seg. Venninna slo straks alarm, rektor blei kontakta og han varsla i sin tur ambulanse, doktor og politi.

20 politifolk

Etterforskinga av det mystiske dødsfallet heldt fram med full styrke i Sogndal i går. Kring 20 polititenestemenn arbeider no med saka, og Kripos er i Sogndal med seks taktiske og tekniske etterforskarar. Avhøyr av medelevar og personar i vennekrinsen heldt fram.

Fredag gjekk politiet ut og bad om tips frå folk oppheldt seg i sentrum natt til torsdag. Skuleeleven var sannsynlegvis på ein konsert på Meieriet, utestaden til studentane, onsdag kveld. Dei fleste gjestene som var på arrangementet, forlet lokalet rundt klokka 00.30. Politiet knyter difor spesiell interesse til strekninga frå Meieriet til folkehøgskulen i tidsrommet frå midnatt og fram til 0600 torsdag morgon.

50 tips — 50 avhøyr

— Vi har fått inn kring 50 ulike tips. Vi prøver no å systematisere informasjonen. Vi prøver å danne oss eit bilete av kvar kvinna har vore, seier lensmann Olav Borlaug. Han fortel at det har vore ein jamn straum av tips, og understrekar at politiet framleis er svært interesserte i opplysningar frå publikum. Tipsa politiet så langt har fått inn går i hovudsak på observasjonar av det som kan vere Telemark-jenta.

Seint i går kveld var kring 50 personar avhøyrde. Medan politiet føretok avhøyr heile natt til laurdag, var det pause i natt.

Avhøyra er konsentrert om elevar ved skulen, og personar som har vore i sentrum i det aktuelle tidsrommet.

SKULEN: Sogndal folkehøgskule, der den døde 19-åringen var elev.<p/>FOTO: ØYSTEIN TORHEIM