Det er tid for julebord, tid for moro og fest med kolleger.

Men også høytid for arbeidskolleger som snakker dritt om hverandre, drikker seg overstadig beruset, slåss og tafser.

Julebord = frisone

– Grensen mellom arbeid og privatliv har gått delvis i oppløsning. Det oppstår en gråsone der det er uklart hvilke regler som gjelder. Gjelder jobbens reglement, eller er en til stede som privatperson, spør seniorforsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Det moderne arbeidsliv stiller krav til mange arbeidstakere om tilgjengelighet, både på mobiltelefon store deler av døgnet og med deltakelse på middager og festligheter i jobbregi.

– De fleste av oss takler skiftet mellom jobb og fritid på en bra måte, og oppfører oss anstendig, sier Grimsmo.

– Men julebord og firmafester er tradisjonelt sett på som en frisone.

Mobbing eller klar tale?

På nettstedet YouTube ligger flere julebordsvideoer fra norske firmaer med tydelig animerte ansatte. Blant annet fra en dagligvarebutikk med en sørpe full nordlending, skriver Nettavisen.

– Har arbeidstakere fri når de er på julebord?

– Det kan være fryktelig vanskelig for en person å vite om han eller hun er til stede som privatperson eller som arbeidstaker. Det er sjelden arbeidsgiver sier noe om dette i forkant, sier Grimsmo.

Seniorforskeren mener alle firmaer bør ha et klart regelverk som gjelder for oppførsel på julebord og andre firmafestligheter. I dag er det bare et fåtall bedrifter som har dette.

– Arbeidsgiver bør si tydelig fra at de forventer normal oppførsel, og gi tydelig beskjed om hvilken atferd som ikke er akseptert, både i forhold til alkohol og oppførsel mot kolleger, sier Grimsmo.

Heftig språkbruk

Så å si alle norske bedrifter har et klart forbud mot å drikke alkohol og nyte rusmidler på jobb. Men på julebord er regelen opphevet. Det er også nulltoleranse mot mobbing og seksuell trakassering på norske arbeidsplasser.

– Men den nyankomne sekretæren kan fort bli veldig attraktiv etter 40 sigaretter og like mange drinker på julebordet. Er det som da skjer noe som er mellom to voksne mennesker, spør Grimsmo, og fortsetter:

– I jobbsammenheng er en slik episode, mellom en underordnet ansatt og en overordnet med lang fartstid, per definisjon et overgrep.

Og så er det språkbruken: Ikke alle er fine i munnen mot kolleger på julebord, og sier ting som ville gitt dem advarsel hvis det ble uttalt i kantinen eller på kontoret.

Underholdning for alle

Grimsmo har i mange år arbeidet med konflikter på arbeidsplassen. Han sier at mange betente saker for en bedrift har startet med overtramp på julebord.

Nytt av året er julebordsskandaler som blir tilgjengelig for alle, til evig tid, på internett.

– Dette er dårlig for ryktet til bedriften det gjelder, og kan koste dem dyrt, sier Grimsmo.

En undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet fra 2004 viste at under 10 prosent av norske bedrifter drev rusmiddelforebyggende arbeid. Blant dem som ikke gjorde det, mente en stor andel at alkohol hadde positiv innvirkning på miljøet i bedriften. Alkohol ble brukt som et personalmessig virkemiddel.

– Det kan være fryktelig korttenkt, sier Grimsmo.

Har forskeren rett? Trenger vi regler for julebordet? Si din mening i feltet under!