JAMES STEENSÆTH james.steensaeth@bt.noDe har utviklet en ny teknikk som kan avhjelpe den verdensomspennende mangelen på donororganer Organer som brukes til transplantasjon blir normalt tatt ut etter at donoren er erklært død men mens hjertet fremdeles slår. Professor Stig Steen ved Universitetssykehuset i Lund har beskrevet den nye teknikken i en artikkel i det engelske tidsskriftet The Lancet. Lungen blir kjølt ned og oppbevart inne i donorens kropp slik at den kan tas ut 12 til 24 timer etter at hjertet har stoppet å slå. Professor Steen er overbevist om at dette vil eliminere mangelen på donororganer fullstendig når det gjelder lunger.Behovet for donororganer overgår langt tilbudet, noe som fører til illegal handel. Opp til 50.000 mennesker i Europa venter på transplantasjon, og behovet øker med 15 prosent i året.I oktober i fjor transplanterte Steen en lunge fra en pasient med hjerteanfall til en kvinne på 54 år som klarer seg fint. Steen planlegger å utføre åtte tilsvarende transplantasjoner i løpet av de kommende måneder.