Helgens årsmøte valgte Heidi Rosendahl Lindebotten (bildet) som ny leder for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i Hordaland. Lindebotten erstatter Kjetil Vevle som har hatt vervet de siste to årene.

Hun tror AUF skal kunne øke medlemstallet frem mot valget.

– Jeg gleder meg til å ta fatt. Vi merker at når vi er ute og tar kontakt, er det mange ungdommer som er sosialdemokrater, men som ikke har blitt spurt om å bli med, sier hun.

Med seg i ledelsen får Lindebotten Tore Eikeland (18) som politisk nestleder, nyvalgte Joakim S. Hevrøy (18) som organisatoriske nestleder og nyvalgte økonomiansvarlig Mette Valle (18).