Oppstart fredag kveld med møte kl.19.30.

Lørdag og søndag er det Barnas nyttårsmøte parallelt med de voksne sine møter.

Lørdag starter med nattverdmøte kl.10.30, fortsetter med bibeltimer kl 12 og 16, og avslutter med Storsamling kl 19.30 med påfølgende ungdomstreff og voksencafè.

Søndag er det møte kl 11 og Storsamling for hele familien kl 14.30. Da deltar Haukås Unge Røster med glad sang.

Talere denne helgen er Arild Ove Halås og Espen Ottosen. Elles deltar forsangergrupper og band på alle møtene, i tillegg synger Tedeum frå Ostereidet, Kilden frå Vaksdal og Helèn Vågenes frå Radøy.