Det var forskning.no som først omtalte det nye bølgevarlingssystemet som er utviklet av forskningsstiftelsen Polytec i Haugesund.

— Det har lenge vært behov for et nytt varslingssystem for mindre båter langs kysten, forteller oceanograf Torleif Lothe som har vært med på å utvikle det nye varslingssystemet Barentswatch.

I etterkant av «Sleipner»-ulykken i 1999 anbefalte regjeringen at det skulle plasseres bølgevarslere på utsatte steder langs kysten med stor hutigbåttrafikk.

Hurtigbåten «MS Sleipner» gikk på skjæret Store Bloksen i høy fart, og skipet sank etter en halvtime da skroget brakk i to og gikk av skjæret. 16 personer omkom.

Hurtigbåten «MS SLEIPNER» forliste 26. november 1999. 16 personer omkom. Her blir vraket hevet. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ

Stortinget slo senere fast at ulykker som kan avverges med bedre bølgevarsler, ikke skal forekomme. Dermed bevilget de mer penger til forskningsprosjektet Lothe har vært en del av.

Farlige skjær i sjøen

— Når det blir store bølger trekker mindre båter naturlig nok nærmere land, fordi det føles tryggere. Men der er det svært ofte skjær i sjøen som ikke er synlige i urolig farvann, sier Lothe.

Han forteller at Barentswatch gjør at hurtigbåter og mindre båter kan planlegge turen i forveien, slik at de unngår å havne i farlige situasjoner.

— To dager i forveien kan du se hvordan sjøen kommer til å bli. Hurtigbåtene har dermed tid til å bestille busser som alternativ transport, og småbåtene kan vente eller planlegge en annen rute, sier han.

Et bølge- og strømvarsel har tidligere vært tilgjengelig på Kystverket og Yr sine nettsider, men disse ga først og fremst varsler om bølger på åpent hav. Nå har tjenesten blitt oppgradert, og vises på en interaktiv kartløsning hos Bartenswatch.

Se bølgevarselet her.

Viktig for fiskerinæringen

Lothe forteller at Norskekysten at småbåter som ferdes langs norskekysten er spesielt utsatt fordi det er svært variet typografi under vann med mengder av grunner og skjer. Derfor mener han svært detaljerte bølgevarslet er helt nøvendige.

— En grunne i sjøen kan hjele til å skjerme for havbølgene, men den kan også ha motsatt effekt slik at bølgene blir farlige. Vi vet at det har skjedd flere forlis på denne måten, sier han.

Lothe tror også bølgevarslet vil være viktig for fiskerinæringen.

— Fiskerne er avhengige av å kunne planlegge når de skal dra ut, og hvilke vei de skal ta, så varslingssystemet vil være svært nytting for dem.

Også surfere er begeistrert for det nye varslingssystemet.

— De bruker systemet litt mot sin hensikt, siden de er ute etter helt spesielle forhold, sier Lothe og ler.

Kartlegger nye områder

For første gang kan man også se bølgevarsel for Lopphavet, Vågsfjordbassenget og Jomfruland som ofte er utsatt for urolig sjø.

— Jomfruland utenfor Kragerø er spesielt interessant fordi det er mange fritidsbåter der om sommeren, sier Lothe.

Andre utsatte områder inkluderer Hustadvika, Breisundet, Stad, Sletta og Boknafjorden.

— Disse områdene er kjent for å ha vanskelige forhold for mindre båter, så det er viktig at vi nå får med andre områder også, sier Lothe.

Kystvarslene fra Polytec basert på tidligere arbeid gjort av Meterologisk institutt og amerikanske National Weather Service, som ga varsler om bølger på åpent hav.