I september åpnet Notar Utleie kontorer i Bergen.

— Bergen er den eneste storbyen i Norge som hittil ikke har hatt noen store aktører innen utleiemarkedet. For oss var dette et riktig tidspunkt å etablere seg på, sier daglig leder Even Vilnes.

Tilbakemeldingene fra markedet har vært positive.

— Nå er det mange unge som ønsker å leie fremfor å eie grunnet usikkerheten som har vært knyttet til boligmarkedet. Behovet for utleieobjekter er stort, sier han.

Nykommer på markedet

Nå får Notar en ny utfordrer å bryne seg på. For en liten uke siden startet ekteparet Bjørn Alsterberg og Maiken Molland opp formidlingsfirmaet Bergen Utleie AS.

— Eiendomsmarkedet går tregt, mens utleiemarkedet går stadig bedre. For oss blir det spennende å prøve noe nytt, sier Molland.

Hun er utdannet advokat og er faglig ansvarlig for selskapet. Målet er å bygge seg opp til mellom 150 og 200 utleieenheter i løpet av neste år.

— Behovet for utleieboliger har økt i takt med et stadig tregere boligmarked. Veksten i leiemarkedet skaper et godt grunnlag for å drive med utleieformidling, sier Alsterberg.

Mye jobb og lite penger

Bergensfirmaet Norge i Hus har drevet utleieformidling i Bergen siden 2002. Daglig leder Janne Wiers har ikke brukt en krone på markedsføring. Kundene har funnet henne.

— Det er et voksende marked i Bergen og gode leiepriser. Mange etterspør denne type tjenester, sier Wiers.

Hun ser likevel noen skyer i horisonten av utleiemarkedet.

— Akkurat nå er det et stort antall boliger på markedet som ikke blir solgt. Hvis en god del av disse blir leid ut i påvente av å bli solgt, vil utleiemarkedet fylles opp av mange nye objekter. Økt volum gir flere valgmuligheter for leietakerne, noe som igjen vil påvirke prisnivået, sier Wiers.

- En klar trend

Formann i Norges Eiendomsmeglerforbund, Øivind Andreas Tandberg, sier det er en klar trend at flere og flere ønsker profesjonell bistand når det gjelder utleie av bolig.

— Mange har investert i to eller flere leiligheter og ser at det er mye å holde styr på ved utleie. Det gjelder forhold som referansesjekk, depositum, leie og riktig kontraktsinngåelse. Betalingsviljen for slike tjenester er økende, sier Tandberg.

Han opplyser at provisjonene er mindre enn ved hussalg, slik at det er nødvendig med en viss kritisk masse i markedet for å lykkes.

— I Oslo har dette vært et stort marked lenge. Med Bergens størrelse bør det absolutt være et interessant marked der også, sier han.

Tandberg tror utviklingen med gode priser på leiemarkedet er kommet for å bli en stund.

— De fleste som leier, ønsker å kjøpe på litt sikt, men jeg tror den positive utviklingen på leiemarkedet vil vedvare med den usikkerheten som hersker nå, sier Tandberg.