— Med det nye trykkammeret får vi samlet all vår aktivitet innen hyperbarmedisin på sykehusområdet på Haukeland, sier seksjonsoverlege Leif Aanderud ved seksjon for Hyperbarmedisin, Yrkesmedisinsk avdeling.

Tidligere har den planlagte behandlingen foregått i fire enmannskammer ved Haukeland universitetssjukehus, mens deler av den akutte behandlingen har foregått ved Forsvarets dykker- og froskemannsskole på Haakonsvern. Nå blir altså all behandling samlet på Haukeland.

Det 45 tonn tunge trykkammeret er inndelt i to kammer slik at personell kan sluses inn, og det kan ta tolv sittende pasienter eller fire liggende pasienter.

Kammeret skal tas i bruk i løpet av november, etter at personell har fått nødvendig opplæring.